وکیل قرارداد در اصفهان

وکیل قرارداد در اصفهان را معمولاً موکلان ما در دو زمان طلب می کنند، نخست در زمان انعقاد قرارداد با اشخاص حقیقی ثالث و یا شرکت ها خصوصاً در زمانی که یکی از وجه قرارداد و یا تعهدات قرارداد قابل توجه باشد و مثلاً چنانچه پای یک قرارداد مهندسی و یا پیمانکاری در میان است، …

نمونه قرارداد کار

نمونه قرارداد کار چیست و به چه کاری می خورد : نمونه قرارداد کار مانند هر نمونه قرارداد دیگر، قراردادی است که به موجبات قانون و بر اساس مفاد و شرایط بین طرفین که مغاریت با قانون نداشته باشد تنظیم شده و به صورت نمونه در اختیار افراداد قرار می گیرد تا در هنگام استخدام …

error: Content is protected !!