خدمات آسا ستاره® در زمینۀ ثبت شرکت

ثبت شرکت، ثبت برند و جواز تاسیس بخشی از خدمات ماست.

ثبت شرکت

ثبت شرکت متداول ترین کار روزانه ما در آسا ستاره® می باشد. ثبت شرکت در اصفهان، ثبت شرکت در شهرکرد ، ثبت شرکت در رشت و سایر شهرهای بزرگ ایران بخشی از روزمرگی های ما می باشد.

بیشتر بخوانم

رتبه بندی

رتبه بندی دومین زمینه متداول کاری روزانه ما در آسا ستاره® می باشد. رتبه بندی در اصفهان، رتبه بندی در شهرکرد ، رتبه بندی در رشت و سایر شهرهای بزرگ ایران را بخشی از دستور کار خود قرارداده ایم.

بیشتر بخوانم

جواز تاسیس

اخذ جواز تاسیس پر سابقه ترین بخش کاری ما در آسا ستاره® می باشد. جواز تاسیس در اصفهان، جواز تاسیس در شهرکرد، جواز تاسیس در رشت و سایر شهرهای بزرگ ایران سومین و بزرگترین هدف ما در راستای بها دادن به احداث کارخانه ها می باشد.

همکاران ما

خدمات آسا ستاره® در مرکز مالکیت معنوی ایران

با وکلاء دادگستری مجموعه ما آشنا شوید.

ثبت برندBrand Registration

ثبت برند دومین زمینه متداول کاری روزانه ما در آسا ستاره® می باشد. ثبت برند در اصفهان، ثبت برند در شهرکرد ، ثبت برند در رشت و سایر شهرهای بزرگ ایران را بخشی از دستور کار خود قرارداده ایم.

ثبت برندBrand Registration

ثبت برند دومین زمینه متداول کاری روزانه ما در آسا ستاره® می باشد. ثبت برند در اصفهان، ثبت برند در شهرکرد ، ثبت برند در رشت و سایر شهرهای بزرگ ایران را بخشی از دستور کار خود قرارداده ایم.

ثبت اختراعPatenting

پیچیده ترین پرونده های ما در بخش مرکز مالکیت معنوی ایران مربوط به ثبت اختراع می شود. از تنظیم متون ادعانامه اختراع، توصیف اختراع، نقشه ها تا ثبت اظهارنامه ثبت اختراع در خدمت موکلین هستیم.

ثبت اختراعPatenting

پیچیده ترین پرونده های ما در بخش مرکز مالکیت معنوی ایران مربوط به ثبت اختراع می شود. از تنظیم متون ادعانامه اختراع، توصیف اختراع، نقشه ها تا ثبت اظهارنامه ثبت اختراع در خدمت موکلین هستیم.

ثبت طرح صنعتی Industrial Design Registration

ثبت طرح صنعتی نیز منجمله درخواست های پرتکرار موکلین از ما می باشد. خصوصاً ثبت طرح صنعنی در اصفهان را در دستور کار خود قرار داده ایم.

ثبت طرح صنعتی Industrial Design Registration

ثبت طرح صنعتی نیز منجمله درخواست های پرتکرار موکلین از ما می باشد. خصوصاً ثبت طرح صنعنی در اصفهان را در دستور کار خود قرار داده ایم.

تهیه طرح توجیهی جهت ارائه با بانک

ارتباط با ما

در مورد موضوع حقوقی خود با ما حرف بزنید

تماس بگیرید09133133941
محل دفتر ما

اصفهان، مشتاق دوم، لاله شرقی،
کوچه سعادت

error: Content is protected !!