ارائه کلیه خدمات حقوقی

بهترین وکیل پایه یک دادگستری در اصفهان را می شناسید ؟

وکیل حقوقی

هیچ کار حقوقی را نباید ساده پنداشت. موضوعات حقیقی متنوع هستند. از مرحلۀ مشاوره تا تنظیم شکایت، شکواییه و لایحه دفاعیه در کنار شما می باشیم.

بیشتر بخوانم

وکیل کیفری

موضوعات کیفری از اهمیت دو چندانی برخوردارند. از یک سو تظلم خواهی و از سوی دیگر دفاع مشروع قرار دارد که غفلت از آن عواقب نامطلوبی را برای موکل به همراه دارد.

بیشتر بخوانم

وکیل امور مالی

امور مالی منجمله قراردادها، چک، سفته بیشترین موارد اختلافی را در جامعه ایجاد می کند. وکیل امور مالی در تنظیم قراردادها ، اسناد مالی و وام های بانکی گره گشای امور موکلین می باشد.

بیشتر بخوانم

همکاران ما

وکیل دادگستری

با وکلاء دادگستری مجموعه ما آشنا شوید.

وکیل ثبتی Partner & CFO

وکیل ثبتی می بایست به قوانین ثبتی مجمله قانون ثبت اسناد و املاک و آیین نامه های اجرایی آن اشراف کامل داشته باشد.

وکیل ثبتی Partner & CFO

وکیل ثبتی می بایست به قوانین ثبتی مجمله قانون ثبت اسناد و املاک و آیین نامه های اجرایی آن اشراف کامل داشته باشد.

وکیل ملکیCEO & Owner

حجیم ترین پرونده های دادگستری را دعاوی املاک به خود اختصاص می دهد و دلیل آن هم مراجعه دیر هنگام به وکیل ملکی می باشد.

وکیل ملکیCEO & Owner

حجیم ترین پرونده های دادگستری را دعاوی املاک به خود اختصاص می دهد و دلیل آن هم مراجعه دیر هنگام به وکیل ملکی می باشد.

وکیل مهاجرتManaging Director

مهاجرت منجمله تخصصی ترین اموری است که یک فرد در عمر خود با آن روبرو می گردد و و کیل مهاجرت آن را برای شما مطبوع می سازد.

وکیل مهاجرتManaging Director

مهاجرت منجمله تخصصی ترین اموری است که یک فرد در عمر خود با آن روبرو می گردد و و کیل مهاجرت آن را برای شما مطبوع می سازد.

دادگاه جای سعی و خطا نیست.

ارتباط با ما

در مورد موضوع حقوقی خود با ما حرف بزنید

تماس بگیرید09133133941
محل دفتر ما

اصفهان، مشتاق دوم، لاله شرقی،
کوچه سعادت

error: Content is protected !!