ثبت شرکت در تهران

ثبت شرکت در تهران همچون همه ایران بخشی از خدمات ماست.

ثبت شرکت در تهران

ثبت شرکت در تهران متداول ترین کار روزانه ما در موسسه حقوقی سایه می باشد. ثبت شرکت در اصفهان، ثبت شرکت در شهرکرد ، ثبت شرکت در رشت و سایر شهرهای بزرگ ایران بخشی از روزمرگی های ما می باشد.

بیشتر بخوانم

رتبه بندی شرکت ها

رتبه بندی دومین زمینه متداول کاری روزانه ما در موسسه حقوقی سایه می باشد. رتبه بندی در اصفهان، رتبه بندی در شهرکرد ، رتبه بندی در رشت و سایر شهرهای بزرگ ایران را بخشی از دستور کار خود قرارداده ایم.

بیشتر بخوانم

جواز تاسیس در تهران

اخذ جواز تاسیس در تهران پر سابقه ترین بخش کاری ما در موسسه حقوقی سایه می باشد. جواز تاسیس در اصفهان، جواز تاسیس در شهرکرد، جواز تاسیس در رشت و سایر شهرهای بزرگ ایران سومین و بزرگترین هدف ما در راستای بها دادن به احداث کارخانه ها می باشد.

همکاران ما

خدمات ما در مرکز مالکیت معنوی ایران

ثبت برند در تهران، ثبت اختراع در تهران، ثبت طرح صنعتی در تهران بخشی از خدمات ما می باشد.

گروهی از مردم دور یک کامپیوتر لپ تاپ نشسته اند
ثبت برند در تهرانBrand Registration

ثبت برند در تهران دومین زمینه متداول کاری روزانه ما در موسسه حقوقی سایه می باشد. ثبت برند در اصفهان، ثبت برند در شهرکرد ، ثبت برند در رشت و سایر شهرهای بزرگ ایران را بخشی از دستور کار خود قرارداده ایم.

گروهی از مردم دور یک کامپیوتر لپ تاپ نشسته اند
ثبت برند در تهرانBrand Registration

ثبت برند در تهران دومین زمینه متداول کاری روزانه ما در موسسه حقوقی سایه می باشد. ثبت برند در اصفهان، ثبت برند در شهرکرد ، ثبت برند در رشت و سایر شهرهای بزرگ ایران را بخشی از دستور کار خود قرارداده ایم.

ثبت اختراع در تهرانPatenting

پیچیده ترین پرونده های ما در بخش مرکز مالکیت معنوی ایران مربوط به ثبت اختراع در تهران می شود. از تنظیم متون ادعانامه اختراع، توصیف اختراع، نقشه ها تا ثبت اظهارنامه ثبت اختراع در خدمت موکلین هستیم.

ثبت اختراع در تهرانPatenting

پیچیده ترین پرونده های ما در بخش مرکز مالکیت معنوی ایران مربوط به ثبت اختراع در تهران می شود. از تنظیم متون ادعانامه اختراع، توصیف اختراع، نقشه ها تا ثبت اظهارنامه ثبت اختراع در خدمت موکلین هستیم.

ثبت طرح صنعتی در تهرانIndustrial Design Registration

ثبت طرح صنعتی نیز منجمله درخواست های پرتکرار موکلین از ما می باشد. خصوصاً ثبت طرح صنعتی در اصفهان را در دستور کار خود قرار داده ایم.

ثبت طرح صنعتی در تهرانIndustrial Design Registration

ثبت طرح صنعتی نیز منجمله درخواست های پرتکرار موکلین از ما می باشد. خصوصاً ثبت طرح صنعتی در اصفهان را در دستور کار خود قرار داده ایم.

تهیه طرح توجیهی در تهران

ارتباط با ما

نیاز به ثبت شرکت ارزان دارید ؟!

تماس بگیرید09120133941 و 09133133941
محل دفتر ما

اصفهان، مشتاق دوم، ابتدای حمزه جنوبی، کوچه شهید منتظری، گروه آسا

error: Content is protected !!