اخذ رتبه پیمانکاری

ضرورت اخذ رتبه پیمانکاری اخذ رتبه پیمانکاری نیازی مبرم برای شرکت های پیمانکاری می باشد که قصد همکاری با سازمان های دولتی را دارند. هر شرکت پیمانکاری برای شرکت در مناقصات دولتی باید دارای گواهینامه صلاحیت پیمانکاری باشد. به تصریح آیین نامه طبقاتی و تشخیص صلاحیت پیمانکاران سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مقررات مندرج …

اخذ رتبه در اصفهان

اخذ رتبه در اصفهان نیازی مبرم برای عقد قرارداد با سازمان های دولتی اخذ رتبه در اصفهان نیازی جدی برای همۀ شرکت های پیمانکاری و همچنین شرکت های مشاوری می باشد. اخذ صلاحیت پیمانکاری در اصفهان که عنوان قانونی رتبه بندی پیمانکاری در اصفهان می باشد؛ الزام قاونی برای همۀ آنهاست که قصد همکاری با …

error: Content is protected !!