درباره ما به عنوان یک مجموعه چند بعدی اگر بخواهید بیشتر بدانید؛ بیش از هر چیز باید تاریچه دو دهه گذشته خود را برای شما بگویم. در واقع در گذشته در ابتدا فعالیت های جسته گریخته ای در موضوعات مختلف داشتیم و بعدا با جهت فرم دهی قانونی یک موسسه حقوقی تاسیس نمودیم. موسسه حقوقی فرادادگستر فربد سپاهان هسته ی اولیه بود که بعدها به موسسه حقوقی سایه آسای یاسان هستی تغییر نام داد.

ثبت شرکت در اصفهان را به عنوان نقطه شروع راه اندازی کسب و کار همواره مبداء فعالیت خود قراردادیم. بعدها تخصص های ثبت ایرانیان به غیر از موضوع ثبت شرکت در اصفهان موضوعات تخصصی تر همچون ثبت برند در اصفهان، جواز تاسیس در اصفهان، طرح توجیهی در اصفهان تسری یافت و ما مجموعه ما وسعت یافت.

اینکه چطور بین فعالیت هایی همچون ثبت شرکت در اصفهان با فعالیت هایی همچون مشاوره کسب و کار در اصفهان، سرمایه گذاری در اصفهان و یا احداث کارخانه در اصفهان پل زدیم خودش داستان جالبی دارد و به فلسفه فکری موسس ثبت ایرانیان بر می گردد. قبل از ورود به این موضوع برایتان بگویم که هدف از ثبت شرکت در اصفهان در بسیاری مواقع راه اندازی کسب و کار در اصفهان می باشد. در واقع ثبت شرکت در اصفهان به مقوله کسب و کار در اصفهان قرابت زیادی دارد.

error: Content is protected !!