اقامت گرجستان

اقامت موقت  یک کشور چه مفهومی دارد ؟ اقامت موقت انگلیسی: (Temporary resident) حق اقامت موقت یک تبعه خارجی در یک کشور بر اساس یک پریود زمانی مشخص است (از طریق دریافت روادید یا اجازه اقامت) بدون حقوق شهروندی کامل. این اجازه ممکن است برای تحصیل، تجارت یا دلایل دیگر اعطا شود. اقامت دایمی یک …

error: Content is protected !!