فرق شرکت سهامی خاص و مسئولیت محدود

فرق شرکت سهامی خاص و مسئولیت محدود چیست ؟ ثبت شرکت ها در ایران عموماً به دو شیوه مسئولیت محدود و سهامی خاص انجام می شود. این دو قسم شرکت در عین شباهت ها تفاوت های ظریفی نیز با هم دارند. متقاضیان لازم است، این موارد را بدانند و بر اساس آن مبادرت به ثبت …

error: Content is protected !!