منشی زن که در محل کار مشغول به انتخاب یکی از زونکن های بر روی هم چیده شده در بایگانی می باشد.

نمونه قرارداد کار

نمونه قرارداد کار چیست و به چه کاری می خورد :

نمونه قرارداد کار مانند هر نمونه قرارداد دیگر، قراردادی است که به موجبات قانون و بر اساس مفاد و شرایط بین طرفین که مغاریت با قانون نداشته باشد تنظیم شده و به صورت نمونه در اختیار افراداد قرار می گیرد تا در هنگام استخدام شدن و یا استخدام کارگر و یا کارمندان خود از آن استفاده کنند.

پیشنهاد ما این است که مانند موارد دیگر به جای استفاده از نمونه قرارداد کار از یک وکیل برای تنظیم قرارداد کار با کارمندان خود استفاده کنید و بدانید که زیان ندانستن قانون و بستن قرارداد در هنگام شکایت کارگر و کارمند شما به اداره کار بسی بیشتر از هزینه وکیل جهت نوشتن یک قرارداد کار اصولی است.

نمونه قرارداد کار موقت بدون بیمه

هیچ نوع قرارداد کار که کارفرما مجاز به عدم ارسال سابقه بیمه برای کارگر باشد وجود ندارد . مگر اینکه قرارداد مشارکتی و بصورت شراکت طرفین در کار باشد .

نمونه قرارداد کار ساعتی پاره وقت

برای تنظیم قرارداد کار پاره وقت باید ساعت کار ،میزان حقوق ودستمزد و شرایط خاص کار باید مشخص گردد.

متن قانون‌ کار مصوب 29 آبان‌ 1369

(فصل دوم- قرارداد کار و شرایط اساسی انعقاد آن‌ )

ماده7- قرارداد کار عبارتست از قرارداد کتبی یا شفاهی که به موجب آن کارگر در قبال دریافت حق السعی کاری را برای مدت موقت یا مدت غیر موقت برای کارفرما انجام می دهد.
تبصره1- حداکثر مدت موقت برای کارهایی که طبیعت آنها جنبه غیر مستمر دارد توسط وزارت کار و امور اجتماعی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

تبصره2- در کارهائی که طبیعت آنها جنبه مستمر دارد ، در صورتی که مدتی در قرارداد ذکر نشود ، قرارداد دائمی تلقی می شود.

ماده8- شروط مذکور در قرارداد کار با تغییرات بعدی آن در صورتی نافذ خواهد بود که برای کارگر مزایائی کمتر از امتیازات مقرر در این قانون منظور ننماید.
ماده9- برای صحت قرارداد کار در زمان بستن قرارداد رعایت شرایط ذیل الزامی است .
الف – مشروعیت مورد قرارداد.

ب – معین بودن موضوع قرارداد.

ج – عدم ممنوعیت قانونی و شرعی طرفین در تصرف اموال یا انجام کار مورد نظر.
تبصره- اصل بر صحت کلیه قراردادهای کار است . مگر آنکه بطلان آنها در مراجع ذیصلاح به اثبات برسد.

ماده10- قرارداد کار علاوه بر مشخصات دقیق طرفین ، باید حاوی موارد ذیل باشد.
الف – نوع کار یا حرفه یا وظیفه‌ای که کارگر باید به آن اشتغال یابد.

ب – حقوق یا مزد مبنا و لواحق آن.

ج – ساعات کار، تعطیلات و مرخصیها.

د – محل انجام کار.

ه – تاریخ انعقاد قرارداد.

و – مدت قرارداد، چنانچه کار برای مدت معین باشد.

ر – موارد دیگری که عرف و عادت شغل یا محل ، ایجاب نماید.

تبصره- در مواردی که قرارداد کار کتبی باشد قرارداد در چهار نسخه تنظیم می گردد که یک نسخه از آن به اداره کار و یک نسخه نزد کارگر و یک نسخه نزد کارفرما و نسخه دیگر در اختیار شورای اسلامی کار و در کارگاههای فاقد شورا در اختیار نماینده کارگر قرار می گیرد.

مطالب مشابه...

مطالب محبوب

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

error: Content is protected !!