اخذ جواز

اخذ جواز
اخذ جواز از آن مقوله هایی است که کمتر کسی است که در دوران حرفه ای خود با آن برخورد نکرده باشد . بدیهی است که انجام قانونی هر کسب و کاری نیازمند اخذ جواز و یا اخذ مجوز از مراجع ذی صلاح است. آیا ثبت شرکت محتاج اخذ مجوز است ؟ معمولا شما جهت ثبت شرکت نیاز به اخد مجوز ندارید، هرچند در بخش موضوع اساسنامه شما عبارت پس از کسب مجوز از مراجع ذی صلاح در صورت نیاز ممکن است قید می شود اما در برخی از موضوعا...
بیشتر

خدمات حقوقی

خدمات حقوقی
خدمات حقوقی موضوع اصلی یک موسسه حقوقی است که بر اساس ارائه آن این گونه موسسات موجودیت خود را تعریف می کنند . مشاوره حقوقی مشاوره حقوقی یکی از متداول ترین خدمات حقوقی است که یک موسسه حقوقی می تواند به موکیلین خود ارائه دهد؛ مشاوره حقوقی معمولاً توسط وکیل انجام می شود؛ وکیل پایه یک دادگستری بنا به تجارت خود با ارائه مشاوره حقوقی موکیل را به بهترین انتخاب در مسائل حقوقی پیش رو رهنمون می سازند. م...
بیشتر

ثبت شرکت

ثبت شرکت
ثبت شرکت یک ضرورت است، ضرورتی که گاهی دلایل اهمیتش خوب درک نمی شود و تبعاتی به دنبال می آورد که اجتناب ناپذیر است به دلیل همان نظرات ناکارشناسانه ای که معمولاً افراد خود همه چیز دان ! بنا به یک عادت کهنه ارائه می کنند و دیگران را از این حریم و حفاظی که قانون برای افراد میسر کرده محروم می کنند. 1-ثبت شرکت ارزان تر از همه جا و به شکل کاملا فوری ! اگر طالب ثبت شرکت با هزینه ای پایین تر از همه جا ...
بیشتر