مهاجرت

مهاجرت و اقامت امروزه در بین ایرانیان طرفداران بسیاری دارد .  شما هم حتماً از دسته افرادی هستید که همه روزه اخبار بسیاری از شرایط و هزینه های مهاجرت و اقامت در کشورهای گوناگونی همچون ترکیه، گرجستان، کانادا، امریکا و یا استرالیا را می شنوید.

بسیاری ادعا می کنند که موسسات مهاجرتی با سابقه طولانی هستند که تابه حال پرونده های مهاجرت و اقامت زیادی را از سر گذرانده اند و حتی موفق به دریافت شهروندی و پاسپورت کشور مطبوع برای مراجعین خود شده اند.