جواز تاسیس معدن

جواز تاسیس استخراج ساير معادن طبقه بندي نشده در جاي ديگر بر طبق وب سایت بهین یاب دارای طبقه بندي فعاليت ها و محصولاتي هستند که جهت اطلاع شما نمايش داده شده اند. همچنین در ادامه موضوعات سرمايه گذاري که مي توانيد براي آنها جواز تاسيس دريافت نماييد آورده شده است.

استخراج ساير معادن طبقه بندي نشده در جاي ديگر (14)

استخراج سنگ، شن، ماسه و خاك رس (1410)

استخراج انواع سنگ تزييني (1410312301)

سنگ كنگلومرا (استخراج) (1410412356)

سنگ ترائونيكس (استخراج) (1410412430)

سنگ مرمر (استخراج) (1410412302)

سنگ مرمر سفيد (استخراج) (1410512359)

سنگ مرمر قرمز (استخراج) (1410512360)

سنگ مرمر صورتي (استخراج) (1410512361)

سنگ مرمر سبز تيره (استخراج) (1410512362)

سنگ مرمر سبز روشن (استخراج) (1410512363)

سنگ مرمر پرتقالي/نارنجي (استخراج) (1410512364)

سنگ مرمر ليمويي (استخراج) (1410512365)

سنگ مرمر نباتي (استخراج) (1410512366)

سنگ مرمر آبي (استخراج) (1410512367)

سنگ مرمر دودي (استخراج) (1410512368)

سنگ مرمريت (استخراج) (1410412303)

سنگ مرمريت كرم استخواني (استخراج) (1410512369)

سنگ مرمريت كرم (استخراج) (1410512370)

سنگ مرمريت دولوميتي (استخراج) (1410512371)

سنگ مرمريت قرمز (استخراج) (1410512372)

سنگ مرمريت سبز (استخراج) (1410512373)

سنگ مرمريت صورتي (استخراج) (1410512374)

سنگ مرمريت دودي (استخراج) (1410512375)

سنگ مرمريت شكلاتي (استخراج) (1410512376)

سنگ مرمريت گندمك (استخراج) (1410512377)

سنگ مرمريت سياه (استخراج) (1410512378)

سنگ مرمريت ليمويي (استخراج) (1410512379)

سنگ مرمريت طوسي (استخراج) (1410512422)

سنگ مرمريت پرطاووسي (استخراج) (1410512421)

سنگ تراورتن (استخراج) (1410412305)

سنگ تراورتن قرمز (استخراج) (1410512306)

سنگ تراورتن ليمويي (استخراج) (1410512307)

سنگ تراورتن دودي (استخراج) (1410512380)

سنگ تراورتن طلايي (استخراج) (1410512381)

سنگ تراورتن مشكي (استخراج) (1410512382)

سنگ تراورتن گردويي (استخراج) (1410512383)

سنگ تراورتن شكلاتي (استخراج) (1410512384)

سنگ تراورتن سفيد (استخراج) (1410512385)

سنگ تراورتن كرم (استخراج) (1410512386)

سنگ تراورتن پوست ماري (استخراج) (1410512427)

سنگ تراورتن پرتقالي (استخراج) (1410512426)

سنگ گرانيت (استخراج) (1410412310)

سنگ گرانيت قرمز (استخراج) (1410512311)

سنگ گرانيت مشكي (استخراج) (1410512387)

سنگ گرانيت سفيد (استخراج) (1410512388)

سنگ گرانيت كرم (استخراج) (1410512389)

سنگ گرانيت پرتقالي (استخراج) (1410512390)

سنگ گرانيت سبز (استخراج) (1410512391)

سنگ گرانيت گل پنبه اي (استخراج) (1410512392)

سنگ گرانيت شكلاتي (استخراج) (1410512393)

سنگ گرانيت صورتي (استخراج) (1410512394)

سنگ گرانيت خاكستري (استخراج) (1410512425)

سنگ چيني (استخراج) (1410412304)

سنگ كريستال (استخراج) (1410512414)

استخراج مصالح ساختماني (بجز سنگ ساختماني) (1410312313)

خاك رس معمولي(استخراج) (1410412314)

پوكه معدني (استخراج) (1410412316)

پوزولان (استخراج) (1410412317)

شيست (استخراج) (1410412411)

شيل (استخراج) (1410412321)

مارن آهكي (استخراج) (1410412322)

مارن رسي (استخراج) (1410412323)

سنگ آهك (استخراج) (1410412324)

آرن (استخراج) (1410412412)

آراگونيت (استخراج) (1410412431)

استخراج انواع شن و ماسه (1410412325)

شن و ماسه رودخانه اي (1410512327)

ماسه بادي (1410512413)

مخلوط كوهي (1410512429)

مخلوط آبرفتي (1410512428)

سنگ لاشه (استخراج) (1410412320)

سنگ لاشه ساختماني (1410512401)

سنگ لاشه لوماشل (1410612415)

سنگ لاشه بالاست (1410612403)

سنگ لاشه مالون (1410612404)

سنگ لاشه موزاييكي (1410612405)

سنگ لاشه تزئيني (1410512402)

سنگ لاشه ورقه اي (1410612407)

گچ (استخراج) (1410412418)

گچ خاكي (استخراج) (1410512410)

سنگ گچ (استخراج) (1410512319)

ژيپس (استخراج) (1410612400)

انيدريت (استخراج) (1410612315)

استخراج كاني هاي صنعتي (1410312328)

دولوميت (استخراج) (1410412318)

بنتونيت (استخراج) (1410412333)

گل سفيد (استخراج) (1410412334)

كائولن (استخراج) (1410412335)

زئوليت (استخراج) (1410412338)

استخراج خاك صنعتي (مخلوط كانيهاي صنعتي) (1410412416)

استخراج خاك نسوز (1410412417)

فرآوري مصالح ساختماني (بجز سنگ ساختماني) (1410312339)

سنگ گچ دانه بندي شده (1410412340)

شن و ماسه سرباره اي (1410412342)

دولوميت دانه بندي شده (1410412355)

سنگ آهك دانه بندي شده (1410412358)

پوميس دانه بندي شده (1410412357)

خاك رس خردايش (دانه بندي)شده (1410412399)

خاك شيل خردايش (دانه بندي)شده (1410412409)

بالاست دانه بندي شده (1410412420)

شستشو و دانه بندي شن و ماسه (1410412341)

شستشو و دانه بندي ريگ و سنگ (1410412352)

شستشوي ريگ و سنگ (1410512353)

دانه بندي ريگ و سنگ (1410512354)

فرآوري كاني هاي صنعتي (1410312343)

شستشوي كائولن (1410412344)

فرآوري ماسه ريخته گري (1410312345)

ماسه ريخته گري سيليسي (1410412346)

ماسه ريخته گري پوشش داده شده با رزين (ماسه رزيني) (1410412419)

ماسه ريخته گري زيركني (1410412347)

ماسه ريخته گري كروميتي (1410412348)

ماسه ريخته گري اولويني (1410412349)

استخراج كاني هاي شيميايي و كود (1421)

استخراج كاني هاي مورد مصرف در صنايع شيميايي (1421312301)

باريت (استخراج) (1421412302)

پيريت (استخراج) (1421412304)

خاك زرد (استخراج) (1421412305)

خاك سرخ (استخراج) (1421412306)

آلونيت (استخراج) (1421412307)

زرنيخ (استخراج) (1421412308)

سلستين (استخراج) (1421412309)

فلورين (استخراج) (1421412311)

يد (استخراج) (1421412312)

خاك پيت (استخراج) (1421412313)

گوگرد (استخراج) (1421412315)

آپاتيت (استخراج) (1421412328)

سولفات منيزيم (استخراج) (1421412314)

كارناليت (استخراج) (1421512332)

ميرابليت (استخراج) (1421512324)

تنارديت (استخراج) (1421512325)

بر (استخراج) (1421412303)

بوراكس (استخراج) (1421512327)

بوراسيت (استخراج) (1421512326)

فرآوري كاني هاي مورد مصرف در صنايع شيميايي (1421312329)

كنسانتره فلورين (1421412330)

كنسانتره باريت (1421412331)

استخراج كاني هاي مورد مصرف در كود (1421312316)

پتاس (استخراج) (1421412317)

فسفات (استخراج) (1421412318)

نيترات پتاسيم (استخراج) (1421412319)

فرآوري كاني هاي مورد مصرف در كود (1421312320)

كنسانتره پتاس (1421412321)

كنسانتره فسفات (1421412322)

كنسانتره نيترات (1421412323)

استخراج نمك (1422)

استخراج نمك (1422312301)

استخراج نمك آبي (1422412308)

نمك آبي خوراكي (استخراج) (1422512302)

                        نمك آبي صنعتي (استخراج) (1422512303)

استخراج نمك سنگي (1422412309)

نمك سنگي خوراكي (استخراج) (1422512304)

نمك سنگي صنعتي (استخراج) (1422512305)

فرآوري نمك (عمليات تكميلي استخراج نمك) (1422312306)

نمك دانه بندي شده (1422412307)

استخراج ساير معادن طبقه بندي نشده در جاي ديگر (1429)

استخراج ساير كاني هاي طبقه بندي نشده در جاي ديگر (1429312301)

پرليت (استخراج) (1429412302)

پگماتيت (استخراج) (1429412303)

كلسيت(استخراج) (1429412356)

آزبست (استخراج) (1429412304)

پيروكسن (استخراج) (1429412305)

تالك (استخراج) (1429412306)

تالك شيست (استخراج) (1429412354)

سرپانتين (استخراج) (1429412346)

دياتوميت (استخراج) (1429412308)

بازالت (استخراج) (1429412355)

گلوكونيت (استخراج) (1429412360)

صدف (استخراج) (1429412312)

گرافيت (استخراج) (1429412316)

منيزيت (استخراج) (1429412317)

ورميكوليت (استخراج) (1429412321)

ولاستونيت (استخراج) (1429412322)

فلدسپات (استخراج) (1429412313)

فلدسپات پتاسيك (1429512348)

فلدسپات سديك (1429512347)

سيليس (استخراج) (1429412311)

كوارتزيت (استخراج) (1429512345)

ميكا (استخراج) (1429412319)

كلريت (استخراج) (1429512315)

بيوتيت (استخراج) (1429512343)

مسكويت (استخراج) (1429512344)

قير طبيعي (استخراج) (1429412314)

بيتومين (1429512351)

گيلسونايت (1429512352)

آسفالتين (1429512353)

استخراج انواع سنگهاي قيمتي و نيمه قيمتي (1429312323)

آگات (استخراج) (1429412324)

اوليوين (استخراج) (1429412341)

جاسپر (استخراج) (1429412325)

اپيدوت (استخراج) (1429412357)

فيروزه (استخراج) (1429412326)

كوارتز تزئيني (استخراج) (1429412327)

آميتيست (استخراج) (1429412342)

گارنت (استخراج) (1429412328)

دونيت (استخراج) (1429412358)

كلسدوني (استخراج) (1429412329)

توپاز (استخراج) (1429412340)

ياقوت كبود (استخراج) (1429412338)

ياقوت سرخ (استخراج) (1429412339)

تورمالين (استخراج) (1429412359)

فرآوري ساير كاني هاي طبقه بندي نشده در جاي ديگر (1429312330)

سيليس دانه بندي شده (1429412335)

منيزيت دانه بندي شده (1429412336)

پرليت دانه بندي شده (1429412337)

بازالت دانه بندي شده (1429412349)

كنسانتره گرافيت (1429412350)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *