جواز تاسیس معدن

جواز تاسیس استخراج سایر معادن طبقه بندی نشده در جای دیگر بر طبق وب سایت بهین یاب دارای طبقه بندی فعالیت ها و محصولاتی هستند که جهت اطلاع شما نمایش داده شده اند. همچنین در ادامه موضوعات سرمایه گذاری که می توانید برای آنها جواز تاسیس دریافت نمایید آورده شده است.

استخراج سایر معادن طبقه بندی نشده در جای دیگر (۱۴)

استخراج سنگ، شن، ماسه و خاک رس (۱۴۱۰)

استخراج انواع سنگ تزیینی (۱۴۱۰۳۱۲۳۰۱)

سنگ کنگلومرا (استخراج) (۱۴۱۰۴۱۲۳۵۶)

سنگ ترائونیکس (استخراج) (۱۴۱۰۴۱۲۴۳۰)

سنگ مرمر (استخراج) (۱۴۱۰۴۱۲۳۰۲)

سنگ مرمر سفید (استخراج) (۱۴۱۰۵۱۲۳۵۹)

سنگ مرمر قرمز (استخراج) (۱۴۱۰۵۱۲۳۶۰)

سنگ مرمر صورتی (استخراج) (۱۴۱۰۵۱۲۳۶۱)

سنگ مرمر سبز تیره (استخراج) (۱۴۱۰۵۱۲۳۶۲)

سنگ مرمر سبز روشن (استخراج) (۱۴۱۰۵۱۲۳۶۳)

سنگ مرمر پرتقالی/نارنجی (استخراج) (۱۴۱۰۵۱۲۳۶۴)

سنگ مرمر لیمویی (استخراج) (۱۴۱۰۵۱۲۳۶۵)

سنگ مرمر نباتی (استخراج) (۱۴۱۰۵۱۲۳۶۶)

سنگ مرمر آبی (استخراج) (۱۴۱۰۵۱۲۳۶۷)

سنگ مرمر دودی (استخراج) (۱۴۱۰۵۱۲۳۶۸)

سنگ مرمریت (استخراج) (۱۴۱۰۴۱۲۳۰۳)

سنگ مرمریت کرم استخوانی (استخراج) (۱۴۱۰۵۱۲۳۶۹)

سنگ مرمریت کرم (استخراج) (۱۴۱۰۵۱۲۳۷۰)

سنگ مرمریت دولومیتی (استخراج) (۱۴۱۰۵۱۲۳۷۱)

سنگ مرمریت قرمز (استخراج) (۱۴۱۰۵۱۲۳۷۲)

سنگ مرمریت سبز (استخراج) (۱۴۱۰۵۱۲۳۷۳)

سنگ مرمریت صورتی (استخراج) (۱۴۱۰۵۱۲۳۷۴)

سنگ مرمریت دودی (استخراج) (۱۴۱۰۵۱۲۳۷۵)

سنگ مرمریت شکلاتی (استخراج) (۱۴۱۰۵۱۲۳۷۶)

سنگ مرمریت گندمک (استخراج) (۱۴۱۰۵۱۲۳۷۷)

سنگ مرمریت سیاه (استخراج) (۱۴۱۰۵۱۲۳۷۸)

سنگ مرمریت لیمویی (استخراج) (۱۴۱۰۵۱۲۳۷۹)

سنگ مرمریت طوسی (استخراج) (۱۴۱۰۵۱۲۴۲۲)

سنگ مرمریت پرطاووسی (استخراج) (۱۴۱۰۵۱۲۴۲۱)

سنگ تراورتن (استخراج) (۱۴۱۰۴۱۲۳۰۵)

سنگ تراورتن قرمز (استخراج) (۱۴۱۰۵۱۲۳۰۶)

سنگ تراورتن لیمویی (استخراج) (۱۴۱۰۵۱۲۳۰۷)

سنگ تراورتن دودی (استخراج) (۱۴۱۰۵۱۲۳۸۰)

سنگ تراورتن طلایی (استخراج) (۱۴۱۰۵۱۲۳۸۱)

سنگ تراورتن مشکی (استخراج) (۱۴۱۰۵۱۲۳۸۲)

سنگ تراورتن گردویی (استخراج) (۱۴۱۰۵۱۲۳۸۳)

سنگ تراورتن شکلاتی (استخراج) (۱۴۱۰۵۱۲۳۸۴)

سنگ تراورتن سفید (استخراج) (۱۴۱۰۵۱۲۳۸۵)

سنگ تراورتن کرم (استخراج) (۱۴۱۰۵۱۲۳۸۶)

سنگ تراورتن پوست ماری (استخراج) (۱۴۱۰۵۱۲۴۲۷)

سنگ تراورتن پرتقالی (استخراج) (۱۴۱۰۵۱۲۴۲۶)

سنگ گرانیت (استخراج) (۱۴۱۰۴۱۲۳۱۰)

سنگ گرانیت قرمز (استخراج) (۱۴۱۰۵۱۲۳۱۱)

سنگ گرانیت مشکی (استخراج) (۱۴۱۰۵۱۲۳۸۷)

سنگ گرانیت سفید (استخراج) (۱۴۱۰۵۱۲۳۸۸)

سنگ گرانیت کرم (استخراج) (۱۴۱۰۵۱۲۳۸۹)

سنگ گرانیت پرتقالی (استخراج) (۱۴۱۰۵۱۲۳۹۰)

سنگ گرانیت سبز (استخراج) (۱۴۱۰۵۱۲۳۹۱)

سنگ گرانیت گل پنبه ای (استخراج) (۱۴۱۰۵۱۲۳۹۲)

سنگ گرانیت شکلاتی (استخراج) (۱۴۱۰۵۱۲۳۹۳)

سنگ گرانیت صورتی (استخراج) (۱۴۱۰۵۱۲۳۹۴)

سنگ گرانیت خاکستری (استخراج) (۱۴۱۰۵۱۲۴۲۵)

سنگ چینی (استخراج) (۱۴۱۰۴۱۲۳۰۴)

سنگ کریستال (استخراج) (۱۴۱۰۵۱۲۴۱۴)

استخراج مصالح ساختمانی (بجز سنگ ساختمانی) (۱۴۱۰۳۱۲۳۱۳)

خاک رس معمولی(استخراج) (۱۴۱۰۴۱۲۳۱۴)

پوکه معدنی (استخراج) (۱۴۱۰۴۱۲۳۱۶)

پوزولان (استخراج) (۱۴۱۰۴۱۲۳۱۷)

شیست (استخراج) (۱۴۱۰۴۱۲۴۱۱)

شیل (استخراج) (۱۴۱۰۴۱۲۳۲۱)

مارن آهکی (استخراج) (۱۴۱۰۴۱۲۳۲۲)

مارن رسی (استخراج) (۱۴۱۰۴۱۲۳۲۳)

سنگ آهک (استخراج) (۱۴۱۰۴۱۲۳۲۴)

آرن (استخراج) (۱۴۱۰۴۱۲۴۱۲)

آراگونیت (استخراج) (۱۴۱۰۴۱۲۴۳۱)

استخراج انواع شن و ماسه (۱۴۱۰۴۱۲۳۲۵)

شن و ماسه رودخانه ای (۱۴۱۰۵۱۲۳۲۷)

ماسه بادی (۱۴۱۰۵۱۲۴۱۳)

مخلوط کوهی (۱۴۱۰۵۱۲۴۲۹)

مخلوط آبرفتی (۱۴۱۰۵۱۲۴۲۸)

سنگ لاشه (استخراج) (۱۴۱۰۴۱۲۳۲۰)

سنگ لاشه ساختمانی (۱۴۱۰۵۱۲۴۰۱)

سنگ لاشه لوماشل (۱۴۱۰۶۱۲۴۱۵)

سنگ لاشه بالاست (۱۴۱۰۶۱۲۴۰۳)

سنگ لاشه مالون (۱۴۱۰۶۱۲۴۰۴)

سنگ لاشه موزاییکی (۱۴۱۰۶۱۲۴۰۵)

سنگ لاشه تزئینی (۱۴۱۰۵۱۲۴۰۲)

سنگ لاشه ورقه ای (۱۴۱۰۶۱۲۴۰۷)

گچ (استخراج) (۱۴۱۰۴۱۲۴۱۸)

گچ خاکی (استخراج) (۱۴۱۰۵۱۲۴۱۰)

سنگ گچ (استخراج) (۱۴۱۰۵۱۲۳۱۹)

ژیپس (استخراج) (۱۴۱۰۶۱۲۴۰۰)

انیدریت (استخراج) (۱۴۱۰۶۱۲۳۱۵)

استخراج کانی های صنعتی (۱۴۱۰۳۱۲۳۲۸)

دولومیت (استخراج) (۱۴۱۰۴۱۲۳۱۸)

بنتونیت (استخراج) (۱۴۱۰۴۱۲۳۳۳)

گل سفید (استخراج) (۱۴۱۰۴۱۲۳۳۴)

کائولن (استخراج) (۱۴۱۰۴۱۲۳۳۵)

زئولیت (استخراج) (۱۴۱۰۴۱۲۳۳۸)

استخراج خاک صنعتی (مخلوط کانیهای صنعتی) (۱۴۱۰۴۱۲۴۱۶)

استخراج خاک نسوز (۱۴۱۰۴۱۲۴۱۷)

فرآوری مصالح ساختمانی (بجز سنگ ساختمانی) (۱۴۱۰۳۱۲۳۳۹)

سنگ گچ دانه بندی شده (۱۴۱۰۴۱۲۳۴۰)

شن و ماسه سرباره ای (۱۴۱۰۴۱۲۳۴۲)

دولومیت دانه بندی شده (۱۴۱۰۴۱۲۳۵۵)

سنگ آهک دانه بندی شده (۱۴۱۰۴۱۲۳۵۸)

پومیس دانه بندی شده (۱۴۱۰۴۱۲۳۵۷)

خاک رس خردایش (دانه بندی)شده (۱۴۱۰۴۱۲۳۹۹)

خاک شیل خردایش (دانه بندی)شده (۱۴۱۰۴۱۲۴۰۹)

بالاست دانه بندی شده (۱۴۱۰۴۱۲۴۲۰)

شستشو و دانه بندی شن و ماسه (۱۴۱۰۴۱۲۳۴۱)

شستشو و دانه بندی ریگ و سنگ (۱۴۱۰۴۱۲۳۵۲)

شستشوی ریگ و سنگ (۱۴۱۰۵۱۲۳۵۳)

دانه بندی ریگ و سنگ (۱۴۱۰۵۱۲۳۵۴)

فرآوری کانی های صنعتی (۱۴۱۰۳۱۲۳۴۳)

شستشوی کائولن (۱۴۱۰۴۱۲۳۴۴)

فرآوری ماسه ریخته گری (۱۴۱۰۳۱۲۳۴۵)

ماسه ریخته گری سیلیسی (۱۴۱۰۴۱۲۳۴۶)

ماسه ریخته گری پوشش داده شده با رزین (ماسه رزینی) (۱۴۱۰۴۱۲۴۱۹)

ماسه ریخته گری زیرکنی (۱۴۱۰۴۱۲۳۴۷)

ماسه ریخته گری کرومیتی (۱۴۱۰۴۱۲۳۴۸)

ماسه ریخته گری اولوینی (۱۴۱۰۴۱۲۳۴۹)

استخراج کانی های شیمیایی و کود (۱۴۲۱)

استخراج کانی های مورد مصرف در صنایع شیمیایی (۱۴۲۱۳۱۲۳۰۱)

باریت (استخراج) (۱۴۲۱۴۱۲۳۰۲)

پیریت (استخراج) (۱۴۲۱۴۱۲۳۰۴)

خاک زرد (استخراج) (۱۴۲۱۴۱۲۳۰۵)

خاک سرخ (استخراج) (۱۴۲۱۴۱۲۳۰۶)

آلونیت (استخراج) (۱۴۲۱۴۱۲۳۰۷)

زرنیخ (استخراج) (۱۴۲۱۴۱۲۳۰۸)

سلستین (استخراج) (۱۴۲۱۴۱۲۳۰۹)

فلورین (استخراج) (۱۴۲۱۴۱۲۳۱۱)

ید (استخراج) (۱۴۲۱۴۱۲۳۱۲)

خاک پیت (استخراج) (۱۴۲۱۴۱۲۳۱۳)

گوگرد (استخراج) (۱۴۲۱۴۱۲۳۱۵)

آپاتیت (استخراج) (۱۴۲۱۴۱۲۳۲۸)

سولفات منیزیم (استخراج) (۱۴۲۱۴۱۲۳۱۴)

کارنالیت (استخراج) (۱۴۲۱۵۱۲۳۳۲)

میرابلیت (استخراج) (۱۴۲۱۵۱۲۳۲۴)

تناردیت (استخراج) (۱۴۲۱۵۱۲۳۲۵)

بر (استخراج) (۱۴۲۱۴۱۲۳۰۳)

بوراکس (استخراج) (۱۴۲۱۵۱۲۳۲۷)

بوراسیت (استخراج) (۱۴۲۱۵۱۲۳۲۶)

فرآوری کانی های مورد مصرف در صنایع شیمیایی (۱۴۲۱۳۱۲۳۲۹)

کنسانتره فلورین (۱۴۲۱۴۱۲۳۳۰)

کنسانتره باریت (۱۴۲۱۴۱۲۳۳۱)

استخراج کانی های مورد مصرف در کود (۱۴۲۱۳۱۲۳۱۶)

پتاس (استخراج) (۱۴۲۱۴۱۲۳۱۷)

فسفات (استخراج) (۱۴۲۱۴۱۲۳۱۸)

نیترات پتاسیم (استخراج) (۱۴۲۱۴۱۲۳۱۹)

فرآوری کانی های مورد مصرف در کود (۱۴۲۱۳۱۲۳۲۰)

کنسانتره پتاس (۱۴۲۱۴۱۲۳۲۱)

کنسانتره فسفات (۱۴۲۱۴۱۲۳۲۲)

کنسانتره نیترات (۱۴۲۱۴۱۲۳۲۳)

استخراج نمک (۱۴۲۲)

استخراج نمک (۱۴۲۲۳۱۲۳۰۱)

استخراج نمک آبی (۱۴۲۲۴۱۲۳۰۸)

نمک آبی خوراکی (استخراج) (۱۴۲۲۵۱۲۳۰۲)

                        نمک آبی صنعتی (استخراج) (۱۴۲۲۵۱۲۳۰۳)

استخراج نمک سنگی (۱۴۲۲۴۱۲۳۰۹)

نمک سنگی خوراکی (استخراج) (۱۴۲۲۵۱۲۳۰۴)

نمک سنگی صنعتی (استخراج) (۱۴۲۲۵۱۲۳۰۵)

فرآوری نمک (عملیات تکمیلی استخراج نمک) (۱۴۲۲۳۱۲۳۰۶)

نمک دانه بندی شده (۱۴۲۲۴۱۲۳۰۷)

استخراج سایر معادن طبقه بندی نشده در جای دیگر (۱۴۲۹)

استخراج سایر کانی های طبقه بندی نشده در جای دیگر (۱۴۲۹۳۱۲۳۰۱)

پرلیت (استخراج) (۱۴۲۹۴۱۲۳۰۲)

پگماتیت (استخراج) (۱۴۲۹۴۱۲۳۰۳)

کلسیت(استخراج) (۱۴۲۹۴۱۲۳۵۶)

آزبست (استخراج) (۱۴۲۹۴۱۲۳۰۴)

پیروکسن (استخراج) (۱۴۲۹۴۱۲۳۰۵)

تالک (استخراج) (۱۴۲۹۴۱۲۳۰۶)

تالک شیست (استخراج) (۱۴۲۹۴۱۲۳۵۴)

سرپانتین (استخراج) (۱۴۲۹۴۱۲۳۴۶)

دیاتومیت (استخراج) (۱۴۲۹۴۱۲۳۰۸)

بازالت (استخراج) (۱۴۲۹۴۱۲۳۵۵)

گلوکونیت (استخراج) (۱۴۲۹۴۱۲۳۶۰)

صدف (استخراج) (۱۴۲۹۴۱۲۳۱۲)

گرافیت (استخراج) (۱۴۲۹۴۱۲۳۱۶)

منیزیت (استخراج) (۱۴۲۹۴۱۲۳۱۷)

ورمیکولیت (استخراج) (۱۴۲۹۴۱۲۳۲۱)

ولاستونیت (استخراج) (۱۴۲۹۴۱۲۳۲۲)

فلدسپات (استخراج) (۱۴۲۹۴۱۲۳۱۳)

فلدسپات پتاسیک (۱۴۲۹۵۱۲۳۴۸)

فلدسپات سدیک (۱۴۲۹۵۱۲۳۴۷)

سیلیس (استخراج) (۱۴۲۹۴۱۲۳۱۱)

کوارتزیت (استخراج) (۱۴۲۹۵۱۲۳۴۵)

میکا (استخراج) (۱۴۲۹۴۱۲۳۱۹)

کلریت (استخراج) (۱۴۲۹۵۱۲۳۱۵)

بیوتیت (استخراج) (۱۴۲۹۵۱۲۳۴۳)

مسکویت (استخراج) (۱۴۲۹۵۱۲۳۴۴)

قیر طبیعی (استخراج) (۱۴۲۹۴۱۲۳۱۴)

بیتومین (۱۴۲۹۵۱۲۳۵۱)

گیلسونایت (۱۴۲۹۵۱۲۳۵۲)

آسفالتین (۱۴۲۹۵۱۲۳۵۳)

استخراج انواع سنگهای قیمتی و نیمه قیمتی (۱۴۲۹۳۱۲۳۲۳)

آگات (استخراج) (۱۴۲۹۴۱۲۳۲۴)

اولیوین (استخراج) (۱۴۲۹۴۱۲۳۴۱)

جاسپر (استخراج) (۱۴۲۹۴۱۲۳۲۵)

اپیدوت (استخراج) (۱۴۲۹۴۱۲۳۵۷)

فیروزه (استخراج) (۱۴۲۹۴۱۲۳۲۶)

کوارتز تزئینی (استخراج) (۱۴۲۹۴۱۲۳۲۷)

آمیتیست (استخراج) (۱۴۲۹۴۱۲۳۴۲)

گارنت (استخراج) (۱۴۲۹۴۱۲۳۲۸)

دونیت (استخراج) (۱۴۲۹۴۱۲۳۵۸)

کلسدونی (استخراج) (۱۴۲۹۴۱۲۳۲۹)

توپاز (استخراج) (۱۴۲۹۴۱۲۳۴۰)

یاقوت کبود (استخراج) (۱۴۲۹۴۱۲۳۳۸)

یاقوت سرخ (استخراج) (۱۴۲۹۴۱۲۳۳۹)

تورمالین (استخراج) (۱۴۲۹۴۱۲۳۵۹)

فرآوری سایر کانی های طبقه بندی نشده در جای دیگر (۱۴۲۹۳۱۲۳۳۰)

سیلیس دانه بندی شده (۱۴۲۹۴۱۲۳۳۵)

منیزیت دانه بندی شده (۱۴۲۹۴۱۲۳۳۶)

پرلیت دانه بندی شده (۱۴۲۹۴۱۲۳۳۷)

بازالت دانه بندی شده (۱۴۲۹۴۱۲۳۴۹)

کنسانتره گرافیت (۱۴۲۹۴۱۲۳۵۰)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *