ثبت شرکت در اصفهان

ثبت شرکت در اصفهان با کمترین هزینه و فوری

ثبت شرکت در اصفهان برای خیلی ها شروع کسب و کار است. این امر بعضاً شروع یک تصمیم مهم و آنهم خداحافظی از دنیای کارمندی و ورود به دنیای جذاب، ناشناخته و پر چالش خویش کارفرمایی است. البته ثبت یک شرکت روی کاغذ شاید چیز زیادی نباشد ولی خود به نوعی مبین استراتژی آینده شخص کارآفرین می باشد.

موضوع فعالیت صاحب آتی کسب و کار در بخش موضوع شرکت، محل انجام تمامی یا بخشی از فعالیت کسب و کار در بخش مرکز اصلی شرکت و شرکای طرح در بخش شرکاء و یا سهامداران گنجانده می شود.  پس در واقع ثبت شرکت نقشه راه  فعالیت اقتصادی ما در آینده است.

ثبت شرکت در اصفهان با کمترین هزینه و در کوتاهترین زمان انجام می شود. اگر هدف راه اندازی یک کسب و کار جدی در اصفهان  باشد، ناگزیر از تاسیس و ثبت شرکت هستید. تقریباً هیچ تجارت و تولید بزرگی را نمی شناسم که به صورت شخصی باشد.

فواید و مضرات ثبت شرکت

یکی از حقوق دانان شرکت تجاری را چنین تعریف کرده است: «شرکت تجاری عبارت است از سازمانی که بین دو یا چند نفر تشکیل می شود و در آن هر یک سهمی به صورت نقد یا جنس یا کار خود در بین می گذارند تا مبادرت به عملیات تجارتی نموده و منافع و زیانهای حاصله را بین خود تقسیم کنند.»

ثبت شرکت موضوع بسیار مهمی  است که معمولاً به جدی و غیر قابل برگشت بودن  واقف نیستند؛ خصوصاً به لحاظ فرهنگی چون در کشور ما معمولاً کار گروهی (team work) بسیار ضعیف می باشد اگر روابط افراد به دقت در شرکت مشخص نشود؛ عواقب جدی در پی خواهد داشت که نهایتاً باعث متلاشی شدن شرکت و از بین رفتن سرمایه می شود ،،

شرکت تجاری عبارت است از سازمانی که بین دو یا چند نفر تشکیل می شود و در آن هر یک سهمی به صورت نقد یا جنس یا کار خود در بین می گذارند تا مبادرت به عملیات تجارتی نموده و منافع و زیانهای حاصله را بین خود تقسیم کنند

شرکت تجاری عبارت است از سازمانی که بین دو یا چند نفر تشکیل می شود و در آن هر یک سهمی به صورت نقد یا جنس یا کار خود در بین می گذارند تا مبادرت به عملیات تجارتی نموده و منافع و زیانهای حاصله را بین خود تقسیم کنند

جدی بودن بحث ثبت شرکت ها تنها به روابط افراد منوط نمی شود و در هنگام ثبت یک شرکت نوپا از تعیین نام تا میزان سرمایه و نوع شرکت (شرکت با مسئولیت محدود یا شرکت سهامی خاص ) بایستی موارد فنی و حقوقی ثبت شرکت توسط یک کار بلد انجام شود.

یک نام خوب برای ثبت شرکت نقش تعیین کننده در آینده شرکت و معرفی شرکت به مشتریان دارد، به نام شرکتی مانند سامان گستر اصفهان که مفهوم موضوع شرکت در نام تنیده شده است دقت نمایید تا بدانید چه می گوییم.

 و همچنین دیده ام که برخی اشخاص نیاز به ثبت موسسه دارند ولی به اشتباه شرکت ثبت می کنند در حالی که شرکت ها از نظر قانون تجاری محسوب شده در حالی موسسات بار تجاری نداشته و در هنگام تسویه با اداره دارایی قطعاً بار مالیاتی کمتری بر دوش آنها می باشد.

ثبت شرکت خود در اصفهان را قانوناً به چه کسی باید سپرد؟

اگر ثبت شرکت در اصفهان را در گوگل سرچ کنید در کمال تعجب اولین گزینه های شما دفاتری در تهران و یا کرج می باشند که مدعی ثبت شرکت آنهم نه در تهران که در اصفهان هستند.

البته ما عملکرد دیگران را قضاوت نمی کنیم ولی هرگاه در نظر بگیریم که فرایند ثبت شرکت در شهر اصفهان نیاز به ارتباط تناتنگ با اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری اصفهان دارد، به نظر شما آیا انتخاب وکیل ثبت شرکت در شهری دیگر غیر از اصفهان منطقی است ؟

حالا کاری به این موضوع نداریم که خیلی از این دوستان مدعی ثبت شرکت، خود را مجتمع ثبتی حقوقی،  هلدینگ و یا شرکتی تک سیلابی معرفی می کنند که تا جایی که ما از قانون مطلع هستیم؛ عناوینی که این افراد که خود قرار است مشاور ثبت شرکت و موسسات دیگران باشند؛  به کار برده اند با قوانین و مقررات  ثبت شرکت مغایرت و جای اشکالات بسیار دارد .

 وکیل ثبت شرکت در اصفهان :

طبق قانون فقط وکلا و موسسات حقوقی مجاز به انجام حقوقی و وکالتی هستند لذا اگر به دنبال وکیل در اصفهان برای ثبت شرکت هستید؛ ما بهترین های این کار را فراهم آورده ایم .

ثبت شرکت به منزله اخذ شناسنامه برای نوزاد تازه به دنیا آمده و تعیین هویت حقوقی وی می باشد.

 

تذکر : در ایران تنها موسسات حقوقی و یا وکلاء قانوناً می بایست دست به کارهای حقوقی و وکالتی منجمله ثبت شرکت بزنند. لطفاً قبل از سپردن ثبت شرکت خود به دیگری، از شخصیت حقیقی یا حقوقی که قرار است این کار را برای شما انجام دهد، احراز هویت کرده و خاطر جمع شوید که وی قانوناً مجاز به انجام این کار است.

 

 تعیین نام شرکت :

شهر اصفهان  یکی از مراکز مهم اقتصادی کشور بوده و فعالان تولید، پیمانکاری، مشاوره و خدمات بسیاری در این شهر مشغول به کار هستند و لذا مقوله ثبت شرکت  در این شهر و استان حائز اهمیت می باشد.

شروع یک کسب و کار جدید و یا کار آفرینی معمولاً با یک ثبت شرکت شروع می شود، این ثبت شرکت دو حسن در پی دارد؛ اول اینکه نامی ثبت شده و قانونی به کسب و کار شما می دهد که البته این ثبت این نام از طریق ثبت برند هم امکان پذیر بود، لیکن مدت زمان و هزینه ثبت برند معمولاً بیشتر می باشد و فایده دوم ثبت شرکت مشخص شدن قانونی سهم شرکاء و حدود و اختیارات آنها می باشد.

بد نیست بدانید که برای تعیین نام در ثبت شرکت در اصفهان معمول است که در بخش سوم نام شرکت را کلماتی مانند سپاهان، جی … که اصفهانی بودن شرکت ثبت شده را نشان می دهند می گنجانند .

انواع شرکت قابل ثبت در اصفهان :

در قانون تجارت شرکتها به اقسام گوناگونی تقسیم شده اند که شامل : شرکت سهامی ( عام و خاص) ، شرکت با مسئولیت محدود ، شرکت تضامنی ، شرکت تعاونی ، شرکت نسبی ، شرکت مختلط سهامی و غیر سهامی و موسسات غیرتجاری می باشند، برای ثبت هر یک از انواع شرکت و همچنین موسسه در اصفهان موسسه حقوقی فرادادگستر فربد سپاهان در خدمت شما می باشد.

 

 •  شرکتهای تجاری

 • شرکت تعاونی

 • شرکت تضامنی

 • شرکت نسبی

 • شرکت مختلط سهامی و غیرسهامی

 • شرکت سهامی عام

 • صورتجلسه تغییرات

ثبت شرکت در اصفهان گامی رو به جلو در موفقیت و بزرگ و جدی شدن کسب و کار است .

ثبت شرکتهای سهامی‌

شرکت سهامی شرکتی است که سرمایه آن به سهام تقسیم شده‌ و مسؤولیت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی سهام آنها است‌.

شرکت سهامی به دو نوع تقسیم می‌شود:

نوع اول‌: شرکتهایی که مؤسسین آنها قسمتی از سرمایه شرکت را ازطریق فروش سهام به مردم تأمین می‌کنند. این‌گونه شرکتها شرکت‌سهامی عام نامیده می‌شوند.

نوع دوم‌: شرکتهایی که تمام سرمایه آنها در موقع تأسیس منحصراًتوسط مؤسسین تأمین گردیده است‌. این‌گونه شرکتها شرکت سهامی‌خاص نامیده می‌شوند.

ثبت شرکت با مسؤولیت محدود

شرکت با مسؤولیت محدود شرکتی است که بین دو یا چندنفر برای امور تجارتی تشکیل شده و هر یک از شرکاء بدون این‌که‌سرمایه به سهام یا قطعات سهام تقسیم شده باشد فقط تا میزان‌سرمایه خود در شرکت مسؤول قروض و تعهدات شرکت است‌.

ثبت شرکت تضامنی‌

شرکت تضامنی شرکتی است که در تحت اسم مخصوص‌برای امور تجارتی بین دو یا چند نفر با مسؤولیت تضامنی تشکیل‌می‌شود: اگر دارایی شرکت برای تأدیه تمام قروض کافی نباشد هریک از شرکاء مسؤول پرداخت تمام قروض شرکت است‌.

هر قراری که بین شرکاء برخلاف این ترتیب داده شده باشد در مقابل‌اشخاص ثالث کان لم یکن خواهد بود.

ثبت شرکت مختلط غیرسهامی‌

شرکت مختلط غیرسهامی شرکتی است که برای امورتجارتی در تحت اسم مخصوصی بین یک یا چند نفر شریک ضامن‌و یک یا چند نفر شریک با مسؤولیت محدود بدون انتشار سهام‌تشکیل می‌شود. شریک ضامن مسؤول کلیه قروضی است که‌ممکن است علاوه بر دارایی شرکت پیدا شود. شریک با مسؤولیت‌محدود کسی است که مسؤولیت او فقط تا میزان سرمایه‌ای است که‌در شرکت گذارده و یا بایستی بگذارد. در اسم شرکت باید عبارت‌(شرکت مختلط‌) و لااقل اسم یکی از شرکای ضامن قید شود.

ثبت شرکت مختلط سهامی‌

شرکت مختلط سهامی شرکتی است که در تحت اسم‌مخصوصی بین یک عده شرکای سهامی و یک یا چند نفر شریک‌ضامن تشکیل می‌شود.

شرکای سهامی کسانی هستند که سرمایه آنها به‌صورت سهام یاقطعات سهام متساوی القیمه درآمده و مسؤولیت آنها تا میزان همان‌سرمایه‌ای است که در شرکت دارند.

شریک ضامن کسی است که سرمایه او به‌صورت سهام درنیامده ومسؤول کلیه قروضی است که ممکن است علاوه بر دارایی شرکت‌پیدا شود. در صورت تعدد شریک ضامن مسؤولیت آنها در مقابل‌طلبکاران و روابط آنها با یکدیگر تابع مقررات شرکت تضامنی‌خواهد بود.

ثبت شرکت نسبی‌

شرکت نسبی شرکتی است که برای امور تجارتی در تحت‌اسم مخصوص بین دو یا چند نفر تشکیل و مسؤولیت هر یک ازشرکاء به نسبت سرمایه‌ای است که در شرکت گذاشته‌.

 

ثبت شرکت سهامی خاص انجام دهم یا ثبت شرکت یا مسئولیت محدود؟!

اصفهانی های عزیز موقع ثبت شرکت خود ممکن است ندانند که کدام قسم از شرکت اعم از مسئولیت محدود و یا سهامی خاص مورد نیاز آنها می باشد. باید دانست که ثبت شرکت مسئولیت محدود شیوه جمع و جور تر و راحت تری برای ثبت شرکت در اصفهان بوده و با حداقل دو نفر قابل انجام می باشد.

ثبت شرکت سهامی خاص را شاید بتوان یکی از متداول ترین شیوه های ثبت شرکت در اصفهان دانست؛ ثبت شرکت سهامی خاص همانطور که در نوشته اختصاصی ثبت شرکت سهامی خاص به آن  اشاره شد؛ اندکی پیچیده تر از ثبت شرکت مسئولیت محدود بوده و شما به غیر سه نفر موسس، حداقل به یک یا دو نفر  بازرس نیاز دارید.

ثبت شرکت سهامی خاص در اصفهان و قبت شرکت با مسئولیت محدود در اصفهان دو شیوه از متداول ترین روش های ثبت شرکت در اصفهان می باشد.

ثبت شرکت سهامی خاص در اصفهان و قبت شرکت با مسئولیت محدود در اصفهان دو شیوه از متداول ترین روش های ثبت شرکت در اصفهان می باشد.

ثبت موسسه در اصفهان

ثبت موسسه در اصفهان بسیار موضوع مهمی است. چون بسیار دیده شده افرادی بنا بر نوع کار خود نیاز به ثبت موسسه داشته و به اشتباه شرکت ثبت کرده اند . ماده ۵۸۴ قانون تجارت می گوید تشکیلات و موسساتی که برای مقاصد غیر تجاری تاسیس شده یا بشوند از تاریخ ثبت در دفتر ثبت مخصوصی که وزارت عدلیه معین خواهد کرد شخصیت حقوقی پیدا می کند.

قابل توجه است که موسسات برای منظور های غیر تجاری تشکیل می شود، چه هدف موسسان آن انتفاع باشد و یا نباشد، لذا اگر مقصود شما از امور علمی ادبی و یا خیریه است باید موسسه ثبت کنید.

موسسه حقوقی

موسسه فرهنگی

موسسه آموزش عالی

 ثبت موسسه علمی کاربردی

موسسه پژوهشی

موسسه غیر انتفاعی

موسسه آموزشی

موسسه  تشریفاتی

ثبت انواع شرکت در اصفهان با توجه به موضوع شرکت:

ثبت شرکت در اصفهان با تعیین نام سهامداران و شرکاء شروع شده و با تعیین موضوع شرکت ادامه می یابد در تعیین موضوع شرکت باید دقت کرد که ثبت شرکت با برخی از موضوعات منوط به اخذ مجوز می باشد که اخذ این مجوزات هم بعضاً کار ساده ای نبوده و برای کوتاه کردن مدت زمان ثبت شرکت بهتر است از فرایند اخذ مجوز اجتناب شود.

 •  شرکت بازرگانی

 • شرکت تولیدی

 • شرکت صنعتی

 •  شرکت خدماتی

 • شرکت حمل و نقل 

 • شرکت نگهبانی

 • شرکت گردشگری

 • شرکت ساختمانی ر اصفهان

 • شرکت عمرانی در اصفهان

 • شرکت معماری

ثبت شرکت در شهر ستان های اصفهان :

 

 • ثبت شرکت در اردستان

 • ثبت شرکت در خوانسار

 • ثبت شرکت در فریدون شهر

 • ثبت شرکت در نطنز

 • ثبت شرکت در سمیرم

 • ثبت شرکت در خمینی شهر

 • ثبت شرکت در نائین

 • ثبت شرکت در نجف آباد

 • ثبت شرکت در فلاورجان

 • ثبت شرکت در گلپایگان

 • ثبت شرکت در شهررضا

 • ثبت شرکت در شاهین شهر

 مدارک ثبت شرکت در اصفهان:

راجع به مدارک جهت ثبت شرکتهای با مسئولیت محدود و مدارک جهت ثبت شرکت سهامی خاص پیشتر مفصلاً صحبت شده است و مدارک ثبت شرکت مسئولیت محدود در اصفهان و مدارک ثبت شرکت سهامی خاص در اصفهان همان هایی هستند که در آن نوشته ها به آن اشاره شده است.

راهنمای ثبت شرکت در اصفهان :

پیشتر  برای ثبت یک شرکت در اصفهان می بایست به اداره ثبت شرکت ها در اصفهان مراجعه کرده و مراحل کار را از آنجا پیگیر بشوید، پس از اینترنتی شدن روند ثبت شرکت که البته به جای ساده تر شدن کار بعضاً به دلیل پیچیدگی های نرم افزار موجود و ایرادتی که در هر مرحله بدون توضیحات کافی در جهت رفع عیب وجود داشت و عدم پاسخگو بودن اداره ثبت شرکت ها در برخی موارد این کار عملاً ساده تر نشد !

پس پیشنهاد ما این است که چون با فرایند ثبت شرکت شما اسنادی را امضاء می کنید و به تعهدات خود می افزایید، این کار را با همکاری یک موسسه کار آشنا به ثبت شرکت انجام دهید.

مراحل و نحوه و چگونگی ثبت شرکت در اصفهان:

ابتدا وارد سامانه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، ثبت تأسیس شرکت/موسسه شده تا صفحه ای مانند آنچه در زیر می بینید رو به شما باز شده و سپس با ادامه دادن مراحل و پر کردن اطلاعات خواسته شده ثبت نام خود را کامل کنید.

سامانه ثبت شرکت

سامانه ثبت شرکت

پر کردن این صفحات البته نیازمند دانسته های ثبتی، حقوقی و ریزه کاری های بسیاری است و نکته مهم این است که چناچه این اطلاعات مغایر با آنچه در واقع می باشد، اعلام شود، در مرحله ارسال مدارک خود از طریق پست به اداره ثبت شرکتها توسط کارشناس اداره رفع نقص خورده و بازگشت داده می شود که اصلاح آن نیازمند ورود مجدد به وب سایت و زمان و هزینه مجدد است.

راهنمای ثبت نام و اطلاعات مورد نیاز در وب سایت ثبت شرکت ها:

چارتی ساده از اطلاعاتی که بایست وارد شود:

 1. اطلاعات متقاضی

 2. نام و اطلاعات شخص حقوقی

 3. موضوع فعالیت

 4. اطلاعات مرکز اصلی

 5. سرمایه شخص حقوقی

 6. اشخاص

 7. سهام/ سرمایه اشخاص

 8. سمت اشخاص

 9.  ارتباط بین اشخاص

 10. شعب

 11. سمت ها در شعب

 12. روزنامه

 13. اظهارنامه/ تقاضانامه

 14. اساسنامه

 15. شرکتنامه

 16. مدارک

ثبت شرکت های تولیدی در اصفهان :

اگر در نظر داشته باشید به اتفاق یک یا دو شریک خود یک تولیدی در اصفهان راه اندازی کنید ابتدا نیاز به یک ثبت شرکت در اصفهان دارید، چون سازمان صنعت، معدن و تجارت جواز تاسیس و پروانه تولید را یا به نام شخص صادر می کند و یا به نام شرکت و در واقع بدون ثبت شرکت جواز یا پروانه مشارکتی صادر نمی گردد.

برای اخذ و صدور جواز تاسیس در اصفهان به نام شرکت، در موقع ثبت شرکت تولیدی در نظر داشته باشید که موضوع اساسنامه شما حتما باید کلمه تولید و آن تولید در زمینه خاص که قرار است جواز تاسیس و پروانه شما در آن زمینه صادر گردد قید شده باشد.

 

 

ثبت شرکت دانش بنیان در اصفهان:

شرکت ها و موسسات دانش بنیان شرکت یا موسسه خصوصی یا تعاونی است که به منظور هم افزایی علم و ثروت ، توسعه اقتصاد دانش محور ، تحقق اهداف علمی و اقتصادی که شامل گسترش و کاربرد اختراع و نوآوری هستند و همین طور تجاری سازی نتایج تحقیق و توسعه شامل طراحی و تولید کالا و خدمات در حوزه فناوری های برتر و با ارزش افزوده فراوان به ویژه در تولید نرم افزارهای مربوط تشکیل می شود. ثبت شرکت دانش بنیان باعث مزایای بسیاری منجمله برخورداری کمک و تسهیلات دولتی می شود .

ثبت شرکت پیمانکاری و خدماتی در اصفهان

ثبت شرکت های تولیدی در اصفهان بیشتر یک ضرورت است تا یک انتخاب و پروانه بهره برداری طبق قانون جدید سازمان صنعت، معدن و تجارت تنها برای شرکت ها صادر می شود. پس از ثبت شرکت پیمانکاری در اصفهان می توانید جهت اخذ رتبه و گرید پیمانکاری در اصفهان اقدام نمایید.

 

هزینه ثبت شرکت در اصفهان

هزینه ثبت شرکت در اصفهان معمولا شامل دو بخش هزینه های واریزی به اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری اصفهان و بخش دیگر هزینه هزینه وکیل ثبت شرکت می باشد .

هر چند که عرف شده که هزینه ثبت شرکت در اصفهان و یا سایر شهر ها به صورت یک عدد ثابت ذکر شود با این حال هزینه ثبت شرکت معمولاً یک عدد ثابت نیست و بستگی دارد شما چه خدماتی موقع ثبت شرکت از ما خواسته باشید.

تعیین نام شرکت همانطور که پیش تر هم از آن یاد شد از جمله خدماتی است که کمتر به آن توجه می شود و خود یک خدمات اضافه بر ثبت شرکت بوده که خیلی خیلی مهم است. یک نام خوب سه بخشی خیلی زود شما را معروف می کند، خدمات ما در موسسه حقوقی پیشنهاد نام های زیبا و اصیل ایرانی است که قابل ثبت باشد.

باید دانست که این روزها اسامی قابل ثبت برای شرکت خود یک معظل است؛ از طرفی اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری در زمینه تعین نام شرکت بسیار سخت گیری می کند و از طرفی هر نامی مناسب کار شما نیست.

پیشنهاد ما استفاده از نام های اصیل ایرانی است که برخی از آنها امروز کمتر استفاده می شوند لیکن هم زیبایند و هم امروزی هستند. پس از تعیین یک نام خوب برای شرکت خود باید نام مذکور به صورت یک نام تجاری ثبت شود تا کسی نتواند برند هم نام شرکت شما داشته باشد.

استعلام ثبت شرکت در اصفهان

شما ممکن است به دلایل مختلف نیاز به استعلام ثبت شرکت در اصفهان پیدا کنید که در زیر دلایل آن را به طور مشروح عنوان می کنم.

الف-در شروع یک کار تجاری و یا عقد قرارداد با یک شخصیت حقوقی:

امروزه دیگر افراد کمتر زیر بار عقد قرارداد با اشخاص حقیقی می روند و در گزینش طرف های تجاری خود به دنبال شرکت ها هستند.

هر شخصی که در امور کسب و کار سررشته دارد می داند که اولین اصل معامله و روابط کاری در شناخت طرف مقابل قراردارد. بازار امروز دیگر بر اساس اعتماد کردن نیست بلکه اصل اساسی آن بر اساس دانستگی از چند و چون شخص مقابل ما در تعامل کاری بنا شده است.  اطلاعات یک شرکت که طرف معاملات تجاری با شما قرار گیرند باید بر شما معلوم باشد.

اصلا فلسفه ثبت شرکت هم همین روشن بودن و شفاف سازی ها می باشد. شرکای یک شرکت بعید است دوستدار آن باشند که آدرس خانه و منزل خود را به طرف های تجاری خود بدهند و لی محل ثبت شرکت آنها از جمله اطلاعاتی است که باید دیگران از آن با خبر باشند و جزء اطلاعات خصوصی محسوب نمی شود. بلی! در شرکت اطلاعات شما دیگر خصوصی محسوب نشده و به سادگی در اختیار دیگران قرارمی گیرد.

ب-استعلام ثبت شرکت  و تعیین نام شرکت

استفاده دیگری که از استعلام ثبت شرکت در استان و شهرستان محل ثبت شرکت خود می توانید بکنید اطلاع از نامهای شرکت های ثبت شده با این عنوان در منطقه خود می باشد.

از آنجا که در تعیین نام شرکت امروز موضوع بسیار مهمی برای یک شرکت در شرف تاسیس می باشد  ممکن است بخواهید بدانید که آیا با نام مورد نظر شما و مشابه آن شرکت ثبت شده ای هم اکنون وجود دارد ؟

مع الوصف هدف شما از استخراج اطلاعات یک شرکت هر چه که باشد باید بدانید که سه سامانه برای این منظور وجود دارد :

الف- سامانه سازمان ثبت اسناد و املاک بخش اطلاعات عمومی شخصیت حقوقی به آدرس:

http://irsherkat.ssaa.ir/Design/SearchCompanyPublicInfo.aspx

ب- سامانه ملی اشخاص حقوقی به آدرس زیر

http://ilenc.ir

این سامانه به استعلام شناسه ملی هم معروف است.

ج- سامانه روزنامه رسمی جمهوری اسلامی به آدرس زیر:

http://www.rrk.ir/news/newslist.aspx

در این سامانه وارد کردن یکی از گزینه ها کافی بوده و شما می توانید به کل آگهی های قانونی ثبت شده یک شرکت دسترسی پیدا کنید که  از جمله فواید آن اطلاع از مدیران یک شرکت منجمله مدیر عامل و اعضای هیت مدیره و صاحبان مجاز امضای شرکت می باشد.

 

ثبت صورتجلسات تغییرات در اصفهان

ثبت تغییرات شرکت ها در اصفهان بر اساس سه نهاد زیر ممکن است انجام شود.

 • مجمع عمومی فوق العاده

 • مجمع عمومی عادی

 • جلسات هیات مدیره

۱-ثبت صورتجلسات مجمع عمومی فوق العاده در اصفهان

تصمیماتی همچون تغییر نام شرکت، تغییر محل شرکت، تغییر موضوع شرکت یا افزودن یا کاستن بخشی از موضوع شرکت، ورود و خروج سهامداران شرکت و انحلال در صلاحیت مجمع عئومی فوق العاده است.

۲-ثبت صورتجلسه مجمع عمومی عادی

اعلام صورت های مالی و مالیاتی و انتخاب هیات مدیره در صلاحیت مجمع عمومی عادی است.

۳-ثبت صورتجلسه هیات مدیره در اصفهان

تغییراتی که در هیات مدیره می بایست اعمال شود منجمله تغییر مدیر عامل و یا صاحبان امضای شرکت در صلاحیت هیات مدیره می باشد؛ برای اطلاعات بیشتر رجوع شود به مقاله ثبت صورتجلسه تغییرات در اصفهان

آدرس اداره ثبت شرکت ها در اصفهان :

نشانی اداره ثبت شرکت ها در اصفهان به شرح زیر می باشد، همچنین سایر راههای ارتباطی با اداره ثبت شرکت ها در اصفهان به قرار زیر است :

 •  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری اصفهان: اصفهان، خیابان کاوه، اول خیابان جابر انصاری، جنب بانک صادرات

 •  اداره ثبت شرکتهای استان البرز : کرج ،میدان آزادگان،ابتدای خیابان مطهری

 • اداره کل ثبت شرکت‌ها تهران: تلفن: ۱۹ الی ۲۲۲۶۸۹۱۷-۰۲۱

لینک های مرتبط با ثبت شرکت ها :

اطلاعات عمومی شخصیت های حقوقی

در این سامانه اطلاعات عمومی شخصیت های حقوقی قابل دسترسی می باشد.

سامانه شناسه ملی اشخاص حقوقی کشور

ثبت شرکت در مراکز استان ها و شهرستان های ایران

همکاران حقوقی ما به کلیه مراکز استانها و شهرستانهای ایران خدمات ثبت شرکت ارائه دهیم.

 
ثبت شرکت در کرج

در شهرستان البرز و یا هریک از شهرهای زیر مجموعه آن منجمله کرج وکلای زبده همکار با موسسه حقوقی رایا می توانند کلیه خدمات ثبت شرکت شما را در کوتاهترین زمان و با نازل ترین هزینه عهده دار می شوند.

ثبت شرکت در شهرکرد

در شهرستان چهارمحال و بختیاری و یا هریک از شهرهای آن منجمله مرکز استان وکلای تراز اول موسسه حقوقی رایا در خدمت بزرگوران جهت ثبت شرکت می باشند.

ثبت شرکت در زنجان

 

 

5 دیدگاه در “ثبت شرکت در اصفهان

 1. رضا گفت:

  باسلام خدمت دوستان عزیز سوالی داشتم از خدمتتون از لحاظ حقوقی ووظایف کاری سهام داران وهیئت مدیره وباز رسان چه تفاوت هایی دارند.

 2. رضا گفت:

  سلام ارادت راه حلی در قانون تجارت برای این که یک شخصی که هم مدیر عامل هست وهم سهام دارباشدوبتواند مسئولیت اداره ی شرکت خود را از لحاظ حقوقی به شخص دیگری بسپاردوجود دارد

  1. admin گفت:

   در بخشنامه شماره ۹۳/۲۰۰۵۰ با موضوع عدم پذیرش صورتجلسات هیات مدیره به صورت وکالتی در شرکت های تجاری، تصریح شده است که اعضای هیات مدیره نمی توانند وظایفی را که عهده دار شده اند، به عنوان وکالت یا نمایندگی به اشخاص دیگر تفویض بنمایند. از آنجا که مدیر عامل شرکت خود عضو هیات مدیره است و با عنایت به بخشنامه فوق جواب منفی است.

 3. عاقلیان گفت:

  با سلام
  سهامدار و عضو هیت مدیره شرکت سهامی خاص هستم تاسیس ۱۳۹۳ تا کنون چند مورد تغییرات در سهامداران انجام شده وشرکت فاقد دفتر ثبت سهام میباشد. آیا تهیه این دفتر ضرورت دارد و مشکلات و تبعات احتمالی چیست و اینکه جهت تهیه این دفتر چه اقدامی میبایست صورت پذیرد.
  با تشکر

  1. admin گفت:

   پاسخ سوال شما در ماده ۴۰ از لایحه اصلاحی بخشی از قانون تجارت نهفته است

   ماده ۴۰- انتقال سهام بانام باید در دفتر ثبت سهام شرکت به ثبت برسد و انتقال دهنده یا وکیل یا نماینده قانونی او باید انتقال را در دفتر مزبور امضاء کند. در موردیکه تمامی مبلغ اسمی سهم پرداخت نشده است نشانی کامل انتقال گیرنده نیز در دفتر ثبت سهام شرکت قید و بامضای انتقال گیرنده یا وکیل یا نماینده قانونی او رسیده و از نظر اجرای تعهدات ناشی از نقل و انتقال سهم معتبر خواهد بود. هر گونه تغییر اقامتگاه نیز باید بهمان ترتیب به ثبت‌رسیده و امضاء شود. هر انتقالی که بدون رعایت شرایط فوق بعمل آید از نظر شرکت و اشخاص ثالث فاقد اعتبار است.

   توجه فرمایید که قانون گذار در صورتی که تشریفات ثبت در دفتر سهام انجام نشده باشد، انتقال انجام شده را فاقد اعتبار می داند . بنابراین پیش از ثبت شرکت خود بایستی اقدام به تهیه دفتر سهام کنید. در صورتی که به مشاوره بیشتر نیاز دارید با من تماس بگیرید.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *