ثبت شرکت ارزان و فوری، مشاوره ☎ ۳۱۳۳۹۴۱-۰۹۱۳

ثبت شرکت  یک ضرورت است

ثبت شرکت ، ضرورتی که گاهی دلایل اهمیتش خوب درک نمی شود و تبعاتی به دنبال می آورد که اجتناب ناپذیر است به دلیل همان نظرات ناکارشناسانه ای که معمولاً افراد خود همه چیز دان ! بنا به یک عادت کهنه ارائه می کنند و دیگران را از این حریم و حفاظی که قانون برای افراد میسر کرده محروم می کنند.

۱-ثبت شرکت ارزان تر از همه جا و به شکل کاملا فوری !

اگر طالب ثبت شرکت با هزینه ای پایین تر از همه جا و در مدت کوتاه و فوری می باشید، همین الان تماس بگیرید و مدت زمان و قیمت های ما را با سایر دوستان مقایسه کنید

سهامداران موسسه حقوقی ما وکیل پایه ۱ دادگستری بوده و خدمات ما شامل پیشنهاد نام شرکت با توجه به نکات فنی تعیین نام مناسب، ثبت برند  و شهرت سازی به منظور موفقیت نهایی شرکت تاسیس شده توسط شما می شود.

۲-ثبت شرکت و یا فعالیت در قالب شخصیت حقوقی و یا فعالیت انفرادی در قالب شخصیت حقیقی ؟

وقتی می خواهیم کسب و کار خود از حالت سنتی در بیاوریم اولین موضوعی که به ذهن می رسد ثبت یک شرکت می باشد. ثبت یک شرکت فواید زیادی دارد که منجمله آن استفاده از نیروی شراکت شرکا ء در جهت رونق بخشی به فعالیت شغلی ما می باشد .

امروزه افراد شرکت خود را بصورت سهامی خاص و یا مسئولیت محدود ثبت می کنند که تفاوت هایی به لحاظ حقوقی و نحوه اداره شرکت دارد ولی شرکت انواع متنوعی دارد که ذیل به آنها اشاره شده است و توصیه من این است که حتماً انواع شرکت های تجاری را به دقت مطالعه کنید.

۳-وکیل ثبت شرکت می خواهم.

برای اینکه بعداً در امور کاری خود در ارتباط با شرکت ثبت شده به مشکلی بر نخورید بهتر است که امور ثبت شرکت خود را به فردی خبره در این زمینه بسپارید، این فرد همان وکیل ثبت شرکت می باشد.

وکیل ثبت شرکت مسائل حقوقی شرکت شما را  به خوبی به انجام می رساند و  مشاور شما در زمینه تعیین سهامداران شرکت و نحوه و مقدار سهام هر شخص، صاحبان امضاء و تعیین سمت های  مدیران شرکت منجمله مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره باشد .

البته در ابتدای کار ممکن است اینها موضوعاتی مهم نباشد ولی وقتی شرکت پا گرفت و عدد ریالی سهم ها افزایش یافت آهسته آهسته اهمیت اینها معلوم می شود .

ثبت یکی از انواع شرکت اولین قدم در راه موفقیت در کسب و کار

ثبت یکی از انواع شرکت اولین قدم در راه موفقیت در کسب و کار

۴-تعیین نام شرکت :

در واقع مهمترین بخش شرکت می باشد و شاید در صورت آشنا نبودن به قوانین ثبت شرکت و تعیین نام بیشترین زمان را از درخواست کنندگان ثبت شرکت ببرد؛ در واقع نام تعیین شده هم بایستی شامل خیلی از کلمات نباشد، هم ساده باشد و هم از تعداد خاصی کلمه تشکیل شده و خیلی کوتاه و یا خیلی بلند نباشد.

در عین حال باید توجه داشت که نام شرکت هویت حرفه آینده شما را تعیین می کند و شهرت شما در گرو همین نام ساده می باشد و تداعی کننده عنوان حرفه شما می باشد.

 

۵-انواع شرکت های تجاری بر حسب قانون تجارت کدامند؟

۱ ـ شرکت سهامی‌؛

۲ ـ شرکت با مسؤولیت محدود؛

۳ ـ شرکت تضامنی‌؛

۴ ـ شرکت مختلط غیرسهامی‌؛

۵ ـ شرکت مختلط سهامی‌؛

۶ ـ شرکت نسبی‌؛

۷ ـ شرکت تعاونی تولید و مصرف‌.

۱-۵-شرکت های سهامی‌

 تعریف و تشکیل شرکت سهامی‌

شرکت سهامی شرکتی است که سرمایه آن به سهام تقسیم شده‌و مسؤولیت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی سهام آنها است‌.

شرکت سهامی به دو نوع تقسیم می‌شود:

نوع اول‌: شرکتهایی که مؤسسین آنها قسمتی از سرمایه شرکت را ازطریق فروش سهام به مردم تأمین می‌کنند. این‌گونه شرکتها شرکت‌سهامی عام نامیده می‌شوند.

نوع دوم‌: شرکتهایی که تمام سرمایه آنها در موقع تأسیس منحصراًتوسط مؤسسین تأمین گردیده است‌. این‌گونه شرکتها شرکت سهامی‌خاص نامیده می‌شوند.

۲-۵-شرکت با مسؤولیت محدود

شرکت با مسؤولیت محدود شرکتی است که بین دو یا چندنفر برای امور تجارتی تشکیل شده و هر یک از شرکاء بدون این‌که‌سرمایه به سهام یا قطعات سهام تقسیم شده باشد فقط تا میزان‌سرمایه خود در شرکت مسؤول قروض و تعهدات شرکت است‌.

۳-۵-شرکت تضامنی‌

شرکت تضامنی شرکتی است که در تحت اسم مخصوص‌برای امور تجارتی بین دو یا چند نفر با مسؤولیت تضامنی تشکیل‌می‌شود: اگر دارایی شرکت برای تأدیه تمام قروض کافی نباشد هریک از شرکاء مسؤول پرداخت تمام قروض شرکت است‌.

هر قراری که بین شرکاء برخلاف این ترتیب داده شده باشد در مقابل‌اشخاص ثالث کان لم یکن خواهد بود.

 ۴-۵-شرکت مختلط غیرسهامی‌

شرکت مختلط غیرسهامی شرکتی است که برای امورتجارتی در تحت اسم مخصوصی بین یک یا چند نفر شریک ضامن‌و یک یا چند نفر شریک با مسؤولیت محدود بدون انتشار سهام‌تشکیل می‌شود. شریک ضامن مسؤول کلیه قروضی است که‌ممکن است علاوه بر دارایی شرکت پیدا شود. شریک با مسؤولیت‌محدود کسی است که مسؤولیت او فقط تا میزان سرمایه‌ای است که‌در شرکت گذارده و یا بایستی بگذارد. در اسم شرکت باید عبارت‌(شرکت مختلط‌) و لااقل اسم یکی از شرکای ضامن قید شود.

۵-۵-شرکت مختلط سهامی‌

ماده ۱۶۲ ـ شرکت مختلط سهامی شرکتی است که در تحت اسم‌مخصوصی بین یک عده شرکای سهامی و یک یا چند نفر شریک‌ضامن تشکیل می‌شود.

شرکای سهامی کسانی هستند که سرمایه آنها به‌صورت سهام یاقطعات سهام متساوی القیمه درآمده و مسؤولیت آنها تا میزان همان‌سرمایه‌ای است که در شرکت دارند.

شریک ضامن کسی است که سرمایه او به‌صورت سهام درنیامده ومسؤول کلیه قروضی است که ممکن است علاوه بر دارایی شرکت‌پیدا شود. در صورت تعدد شریک ضامن مسؤولیت آنها در مقابل‌طلبکاران و روابط آنها با یکدیگر تابع مقررات شرکت تضامنی‌خواهد بود.

۶-۵-شرکت نسبی‌

شرکت نسبی شرکتی است که برای امور تجارتی در تحت‌اسم مخصوص بین دو یا چند نفر تشکیل و مسؤولیت هر یک ازشرکاء به نسبت سرمایه‌ای است که در شرکت گذاشته‌.

 

۶-اساسنامه شرکت چیست ؟

اساسنامه مهمترین رکن شرکت سهامی و سندی است که شرط فقط به آن بستگی دارد . کلیه شرکت های سهامی اعم از شرکت سهامی عام یا شرکت سهامی خاص باید دارای اساسنامه باشند. اساسنامه روابط شرکاء با یکدیگر و حدود اختیارات مجامع عمومی و هیئت مدیره را تعیین و تکلیف سود و زیان شرکت و مدت انحلال آن را معین می نماید . اساسنامه تابع نظر مؤسسین و اکثریت دارندگان سهام است و قانون از لحاظ اهمیت ، مواردی را در آن ذکر کرده که در هر حال لازم الرعایه است.

به موجب ماده ۸ قانون اصلاحی ، اساسنامه باید دارای موارد ذیل باشد :

 • نام شرکت

 • موضوع شرکت به طور صریح و منجز

 • مدت شرکت

 • مرکز اصلی شرکت و محل شعب آن ، اگر تأسیس شعبه مورد نظر باشد .

 • مبلغ سرمایه شرکت و تعیین مقدار نقد و غیر نقد آن به تفکیک .

 • تعداد سهام بی نام و با نام و مبلغ اسمی آنها . در صورتی که ایجاد سهام ممتاز مورد نظر باشد تعیین تعداد و خصوصیات و امتیازات این گونه سهام.

 • تعیین مبلغ پرداخته شده هر سهم و نحوه مطالبه بقیه مبلغ اسمی هر سهم و مدتی که ظرف آن باید مطالبه شود که به هر حال از پنج سال متجاوز نخواهد بود.

 • نحوه انتقال سهام با نام

 • طریقه تبدیل سهام با نام به سهام بی نام و بالعکس

 • در صورت پیش بینی امکان صدور اوراق قرضه ، ذکر شرایط و ترتیب آن.

 • شرایط و ترتیب افزایش و کاهش سرمایه شرکت.

 • مواقع و ترتیب دعوت مجامع عمومی .

 • مقررات راجع به حد نصاب لازم برای معتبر بودن تصمیمات مجامع عمومی.

 • تعداد مدیران و طرز انتخاب و مدت مأموریت آنها و نحوه تعیین جانشین برای مدیرانی که فوت یا استعفاء می کنند یا محجور یا معزول یا به جهات قانونی ممنوع می گردند.

 • طریقه شور و اخذ رأی و اکثریت لازم برای معتبر بودن تصمیمات مجامع عمومی.

 • تعیین وظایف و حدود اختیارات مدیران.

 • تعداد سهام تضمینی که مدیران باید به صندوق شرکت بسپارند.

 • قید این که شرکت یک بازرس خواهد داشت یا بیشتر و نحوه انتخاب و مدت مأموریت بازرس.

 • تعیین آغاز و پایان سال مالی شرکت و موعد تنظیم ترازنامه و حساب سود و زیان و تسلیم آن به بازرسان و به مجمع عمومی سالانه.

 • نحوه انحلال اختیاری شرکت و ترتیب تصفیه امور آن.

 • نحوه تغییر اساسنامه.

۷-تنظیم اظهارنامه، شرکت نامه و تقاضانامه شرکت :

در هنگام ثبت شرکت مسئولیت محدود و یا سهامی خاص نیازمند به ارائه مدارکی منجمله تقاضانامه شرکت اظهار نامه شرکت و شرکت نامه می باشید؛ پر کردن این مدارک می بایست به همراه دقت فراوان به جهت جلوگیری از رد شدن توسط کارشناسان ثبت شرکت ها و به تعویق افتادن فرایند ثبت شرکت شما و اجتناب از مشکلات قانونی بعدی در کم و کیف اداره شرکت و مسئولیت های آتی سهامداران آن باشد.

جهت دریافت فرم خام اظهارنامه، شرکت نامه و تقاضانامه اینجا کلیک کنید و جهت اخذ مشاوره نحوه پر کردن این فرم ها تماس بگیرید.

۸-نحوه، مراحل و چگونگی ثبت شرکت :

ثبت هر قسم شرکت اعم از ثبت شرکت مسئولیت محدود و یا ثبت شرکت سهامی خاص، شامل مراحل خاصی بوده (نحوه و مراحل ثبت شرکت مسئولیت محدود و نحوه و مراحل ثبت شرکت مسئولیت محدود ) و بایستی منطبق بر قانون تجارت باشد.

با اینکه ثبت شرکت کاری است که ممکن است از عهده هر شخص بر بیاید به دلیل اینکه در حال حاضر این موضوع متضمن ثبت نام اینترنتی و پست مدارک به ثبت شرکت ها می باشد و با هر اشتباه ولو کوچک مدارک ثبت شرکت به اشخاص عودت داده شده و پیگیری مجدد مستلزم صرف هزینه و زمان مجدد بررسی می باشد لذا صرفه در این است که ثبت شرکت خود را به افراد متخصص در این امر واگذار کنید.

 

۹-ثبت شرکت های بین المللی:

موسسه حقوقی فرادادگستر سپاهان با توجه به اینکه فعالیت های بسیاری از شرکت های داخل ایران امروزه در سطوح بین المللی گسترده شده است و نیاز به امر صادرات و واردات شرکت ها و بازرگانان داخل و خارج کشور، در صورت لزوم می تواند، اقدام به ثبت شرکت در کشور مبداء و یا مقصد نماید یکی از کشور های مورد توجه در این زمینه کشور نیمه اروپایی گرجستان بوده که قوانین آن بسیار ساده و در جهت حمایت از سرمایه گذاران خارجی بوده و ثبت شرکت در گرجستان می تواند راهگشای سرمایه گذاری و اقامت ساده در گرجستان و اروپا باشد.

۱۰-ثبت شرکت های بازرگانی :

هنگام ثبت شرکت های بازرگانی در قسمت موضوع شرکت قید می شود: انجام خرید، فروش، توزیع، واردات، صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی اخذ و اعطای نمایندگی، شرکت در کلیه نمایشگاهها و سمینارها و همایشهای داخلی و خارجی . شرکت های بازرگانی پس از ثبت و به منظور ادامه فعالیت خود می توانند با مراجعه اتاق بازرگانی نسبت به صدور کارت بازرگانی خود اقدام کنند.

۱۱-ثبت شرکت های تولیدی :

ثبت شرکت می توانند به دلیل ایجاد بستری برای تولید باشد؛  در واقع این موضوع به منزله ساخت و احداث و راه اندازی کارخانه تولیدی ممکن است انجام شود. همچنین در موقع ثبت شرکت های تولیدی باید دقت کرد که حتماً کلمه تولید باید در قسمت موضوع فعالیت شرکت در اساسنامه قید شود.

سازمان صنعت، معدن و تجارت در موقع صدور مجوز تولید که همان جوازتاسیس و یا پروانه تولید می باشد حتما موضوع فعالیت شرکت ثبت شده را بررسی می کند و عنوان تولیدی که قرار است برای آن مجوز گرفته شود؛ بایستی دقیقاً با موضوع شرکت در اساسنامه مطابقت کند.

ثبت شرکت در تهران و  شهرستان ها

۱۲-ثبت شرکت در اصفهان :

ثبت شرکت در اصفهان مانند ثبت شرکت مسئولیت محدود در اصفهان و یا ثبت شرکت سهامی خاص در اصفهان با موضوعات مختلف ممکن است انجام شود در موقع ثبت شرکت در اصفهان دقت قرمایید که در محل شرکت بایستی آدرسی در اصفهان قید شود و ثبت شرکت در اصفهان با آدرس و یا نشانی در سایر شهر ها و استان ها حتی یکی از شهرستان های اصفهان مجاز نیست.

ثبت شرکت در تهران:

ثبت شرکت در تهران با توجه به مرکزیت این شهر مهم در ایران اهمیت به سزایی دارد. کمتر شرکت بزرگی در ایران وجود دارد که دفتر مرکزی خود را به تهران منتقل نکرده باشد و در واقع قطب تجاری و بازرگانی کشور به نوعی تهران می باشد.

آیا خواهان ثبت شرکت با مسئولیت محدود درتهران و یا متقاضی ثبت شرکت سهامی خاص در تهران هستید ؟! اگر تفاوت اینها را نمی دانید، با وکیل ثبت شرکت در تهران در موسسه ما مرتبط شوید و مشاوره لازم را بگیرید.

ثبت شرکت در کرج:

ثبت شرکت در کرج نیز به دلیل نزدیکی کرج به ابر شهر تهران که قطب اقتصادی و تجارت و بازرگانی کشور محسوب می شود، حائز اهمیت خاصی است.

ثبت شرکت در کرج به دوشکل ثبت شرکت با مسئولیت محدود و یا ثبت شرکت سهامی خاص در اسرع وقت و توسط وکیل ثبت شرکت در کرج برای شما انجام می شود.

ثبت شرکت در قزوین:

ثبت شرکت در قزوین به عنوان یکی از بزرگترین و مهم ترین شهرهای ایران در غرب و مرکز استان قزوین حائز اهمیت می باشد. قزوین به دلیل قرار گرفتن در گلوگاه ارتباطی استان‌های شمالی و غربی کشور، نزدیکی به تهران، دارا بودن چندین شهر صنعتی (شهر صنعتی لیا و البرز) و نیز برخورداری از چندین دانشگاه از جمله دانشگاه‌های بین ‌المللی امام خمینی، علوم پزشکی و آزاد اسلامی و شماری دانشگاه غیردولتی از موقعیت خوبی برای سرمایه گذاران برخوردار است.

ثبت شرکت در زنجان:

ثبت شرکت در زنجان به دلیل موقعیت جغرافیایی خاص شهر زنجان و وجود راه ارتباطی فلات مرکزی ایران به منطقه آذربایجان، مرکز مبادلاتی تولیدات کشاورزی صنایع مختلف و مناطق گردشگری مختلف که رویهم رفته تجارت را شکل می دهد، اهمیت خاصی دارد.

چه ثبت شرکت سهامی خاص و چه ثبت شرکت مسئولیت محدود مورد نظر شما باشد وکیل ثبت شرکت ما در زنجان عهده دار وکالت این کار شما تا پایان می شود.

۱۶-نشانی ادارات ثبت شرکت ها :

 

 

استان

نشانی

کدپستی

تلفن

اداره ثبت شرکت های اصفهان

اصفهان – خ کاوه-ابتدای خ جابر انصاری

 

اداره ثبت شرکت های تهران

 

تهران- بولوار میرداماد – ضلع شمال شرقی پل میرداماد

۹~۲۲۲۶۸۹۱۷

 

۱۷-سامانه ثبت شرکت ها :

سامانه ثبت  شرکت به عنوان زیر مجموعه ای از سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از چند سال پیش به این طرف جهت انجام امور  متقاضیان  راه اندازی شده است آدرس این سامانه به شرح ذیل می باشد. با مراجعه به وب سایت فوق می توانید ثبت نام اولیه خود را انجام دهید لیکن باید دانست که پر کردن فرم ها و صفحات سایت مذکور مستلزم اطلاعات حقوقی و نکات ظریفی می باشد که تغییر هریک از آنها جریان عوض می کند.

چناچه به قوانین واقف نیستید و حداقل از مقفاد کتاب قوانون تجارت بی اطلاع هستید ترجیجا ثبت نام و مراحل بعدی تاسیس شرکت خود را به کسی واگذار کنید که مشرف به موتارد فوق اسات تا بعدا دچار مشکل نشوید.

انحلال شرکت سهامی :

شرکت سهامی اعم از خاص یا عام در موارد ذیل منحل می شوند:

 1. وقتی که شرکت موضوعی را که برای آن تشکیل شده است انجام داده یا انجام آن غیر ممکن باشد.

 2. در صورتی که شرکت برای مدت معین تشکیل گردیده و آن مدت منقضی شده باشد مگر این که مدت قبل از انقضاء تمدید شده باشد.

 3. در صورت ورشکستگی.

 4. در هر موقع که مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام به هر علتی رأی به انحلال بدهند.

 5. در صورت صدور حکم قطعی دادگاه.

۱۸-ثبت شرکت و ترس از خطر و معظل مالیات زیاد !

با وجود فواید زیادی که ثبت شرکت در جهت شفافیت امور بین شرکاء بقای نام و هویت کسب و کار به صورت دائمی دارد، بسیاری از ثبت شرکت خود سر باز زده و ترجیح می دهند که به جای شخص حقوقی شخص حقیقی یا همان انفرادی باقی بمانند؛ یکی از دلایلی که بسیاری از این افراد برای عدم ثبت خود ذکر می کنند ترس از مبلغ بالای مالیات شرکت ها می باشد.

 البته این سخنی درست است که شرکت ها پس از ثبت ملزم به پرداخت مالیات قانونی خود می باشند اما اینکه فقط شرکت ها ملزم به پرداخت مالیات هستند؛ سخنی گزاف و اشتباه است.

وب سایت های مرتبط با ثبت شرکت ها :

سایت روزنامه رسمی جمهوری اسلامی

سامانه شناسه ملی اشخاص حقوقی کشور

پنجره واحد سازمان امور مالیاتی و اداره کل ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

مرکز مالکیت معنوی

اداره ثبت شرکت ها

 

معادل انگلیسی واژه های مرنبط با شرکت

۱-      شرکت سهامی ( joint stock Co. )

۲-      شرکت با مسئولیت محدود (  .( limited liability co

۳-      شرکت تضامنی ( general partnership )

۴-      شرکت مختلط غیر سهامی ( limited partner ship )

۵-      شرکت مختلط سهامی ( joint stock partner ship  )

۶-      شرکت نسبی ( proportional liability partnership )

۷-      شرکت تعاونی تولید و مصرف ( consumer and producer cooperatives )

 

 

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *