تماس

تماس با ما می توانید از یکی از طرق زیر اقدام فرمایید :

تماس مستقیم با دفتر :

۰۳۱۳۲۵۰۶۰۳۲

تماس با همراه مدیر عامل :

۰۹۱۳۳۱۳۳۹۴۱

مکاتبه مسقیم با مدیر عامل:

omidjahanmard@yahoo.com