تماس

جهت تماس با دفاتر اصفهان و تهران ما می توانید از یکی از طرق زیر اقدام فرمایید :

 

 دفتر اصفهان

  • ۰۳۱۳۲۶۶۵۸۰۵

  • موبایل مستقیم مدیریت :

  • ۰۹۱۳۳۱۳۳۹۴۱

  • ۰۹۱۳۵۰۹۳۹۴۱

  • ساعات تماس صبح ها از ۹:۳۰ الی ۱:۳۰ بعدظهر ها از ۵ الی ۸ شب